Konor Makgregor: «Ähli musulman doganlarymyzyň Remezan aýy mübärek bolsun!»

  • 05.04.2022 14:31
  • 32768
Konor Makgregor: «Ähli musulman doganlarymyzyň Remezan aýy mübärek bolsun!»

UFC-niň rowaýata öwrülen öňki çempiony, irlandiýaly Konor Makgregor mukaddes Remezan aýy mynasybetli dünýäniň ähli musulmanlaryna ýüzlendi.

«Dünýä ýüzündäki ähli musulman doganlarymy we janköýerlerimi Remezan baýramy bilen mübärekleýärin! Abu-Dabi we Dubaý jadyly ýer. Biziň maşgalamyz bilen bu ýerde türgenleşip we gastrolda bolup geçirýän wagtymyzyň gadyry başga! Adamlary, gözel ýerleri we durmuş keşbi — hakykatdanam üýtgeşik» — diýip, Konor özüniň sosial tordaky akkauntlarynda ýazdy.


09.01.2022 14:59
38973

Habib Gazagystandaky ýagdaý barada beýanat berdi

UFC-niň öňki çempiony Habib Nurmagomedow Instagram sahypasynda Gazagystanda ýüze çykan ýagdaýlar barada aýtdy. Muny gazeta.ru habar berdi. “Hemmäňize salam! Gazagystanda bolup geçýän zatlar barada gaty aladalanýaryn...

şu gün 16:46
2612

Apple Hytaýyň Foxconn zawodyndaky nägilelikler sebäpli 6 mln iPhone Pro ýitirip biler

Apple kompaniýasynyň Hytaýyň Çžençžou şäherindäki zawodynda bolup geçýän nägilelikler 2022-nji ýylda 6 mln iPhone Pro-nyň kem bolmagyna getirer. Bu barada Bloomberg agentligine salgylanyp, incrussia.ru habar berýär...

şu gün 13:26
5520

Stambulyň howa menzili awiagatnawlaryň sany boýunça Ýewropada öňdebaryjy boldy

2022-nji ýylyň 18-nji noýabryndan 24-nji noýabry aralygynda Stambulyň howa menzilinden Ýewropada iň köp uçuş amala aşyryldy. Bu barada Anadolu agentligi habar berýär. Ýewropanyň aeronawigasiýa howpsuzlygy boýunça...

şu gün 13:23
3605

Ýelizaweta II-niň Jaguar-y 39200 funt sterlinge satyldy

Ýelizaweta II-niň münen doly priwodly Jaguar-y auksionda 39 müň funt sterlingden gowrak pula satyldy. Iňlis şa zenany 2009-njy ýylda goýberilen bu ulagyň ilkinji we ýeke-täk eýesi bolupdyr diýip, MIR24 habar berýär...