Hamzat Çimaýew UFC-niň taryhynda özboluşly üstünlik gazandy

  • 05.04.2022 05:45
  • 19259
Hamzat Çimaýew UFC-niň taryhynda özboluşly üstünlik gazandy

MMA by the Numbers garyşyk stiliň (MMA) şwesiýaly söweşijisi Hamzat Çimaýewiň özboluşly üstünligini ýüze çykardy. Bu barada gazeta.ru salgylanyp, Day.Az habar berýär.

Çimaýew Absolýut söweş çempionatynda (UFC) dört söweşde 112 urgy urdy we diňe birini sypdyrdy. Bu UFC-niň taryhynda iň gowy görkezijidir. Bu görkeziji boýunça ikinji orny ABŞ-dan Mett Hýus eýeleýär. Ilkinji dört söweşde ol 11,3 urgy urdy we diňe birini geçirdi. Üçünji orunda amerikaly Fil Dewis (11-1) ýerleşýär. 
Zenanlaryň arasynda iň gowy netije Tatýana Suarese degişli (6,6-1). 
10-njy aprelde ABŞ-nyň Jeksonwill şäherinde UFC 273 turniri geçiriler we onda Hamzat Çimaýew Gilbert Býorns bilen söweşer. Şeýle-de, bu agşam russiýaly Pýotr Ýan Aljameýn Sterlinge garşy rewanş geçirer. 
Ýan 2021-nji ýylyň mart aýynda Sterling bilen duşuşdy we diskwalifikasiýa sebäpli çempion guşagyny aldyrdy. Dördünji raundda ol amerikaly söweşijä garşy gadagan edilen urgyny ulandy, netijede ol ýeňlip, tituldan mahrum edildi. 


20.11.2022 12:26
22097

Usman Nurmagomedow ýeňil agramda Bellatoryň çempiony boldy

Russiýaly pälwan Usman Nurmagomedow ýeňil agramda Bellatoryň guşagyny almak ugrundaky titul tutluşygynda braziliýaly türgen Patriki Freýreni ýeňdi. Bellator 288 turniri şenbä geçilen gije Çikagoda geçdi. Nurmagomedow...

19.11.2022 18:13
28765

Fýodor Ýemelýanenko karýerasynda soňky göreşini 4-nji fewralda Beýdere garşy geçirer

Garyşyk stiliň russiýaly pälwany Fýodor Ýemelýanenko amerikaly türgen Raýan Beýdere garşy karýerasynda soňky tutluşygyny geçirer. Bu barada anna güni Bellator guramasynyň metbugat gullugy habar berdi. Agyr agramda...

16.11.2022 14:05
18688

Islam Mahaçew UFC-niň iň gowy söweşijileriniň reýtinginde ikinji orna çykdy

Ýeňil agramda Absolýut söweş çempionatynyň (UFC) çempiony Islam Mahaçew agram kategoriýasyna garamazdan promouşeniň reýtinginde üçünji orundan ikinji orna galdy. Bu barada guramanyň saýtyna salgylanyp, rsport.ria...

14.11.2022 18:27
26021

UFC Mahaçew bilen Wolkanowskiniň arasyndaky söweşi yglan etdi

Absolýut söweş çempionaty (UFC) resmi Telegram kanalynda ýeňil agramda guramanyň çempiony titulynyň eýesi, garyşyk stiliň (MMA) russiýaly söweşijisi Islam Mahaçew bilen ýarym ýeňil diwizionda çempion hem-de agram...