Hytaý Paralimpiýa oýunlarynyň medal sanawynda birinji orny eýeledi

  • 14.03.2022 14:13
  • 2462
Hytaý Paralimpiýa oýunlarynyň medal sanawynda birinji orny eýeledi

Hytaýyň türgenleri Pekinde geçen Paralimpiýa oýunlarynyň medal sanawynda birinji orny eýelediler.

Hytaýyň wekilleri öz öýünde geçen Oýunlarda 18 sany altyn, 20 sany kümüş we 23 sany bürünç medalyň eýesi boldular. Medal sanaşykda ikinji setiri Ukrainanyň topary eýeledi. Onuň hasabynda 11 sany altyn, 10 sany kümüş we 8 sany bürünç medal bar. Üçünji ýeri kanadalylar eýelediler (8-6-11).
Paralimpiýa oýunlary 13 martda tamamlandy.


16.11.2022 14:00
3340

Frigiýa şyrdaklary Pariždäki Olimpiadanyň we Paralimpiadanyň tumarlary boldy

2024-nji ýylda Parižde geçiriljek tomusky Olimpiýa oýunlarynyň guramaçylyk komiteti Olimpiadanyň we Paralimpiadanyň resmi tumarlaryny görkezdi. Halkara Olimpiýa Komitetiniň (HOK) saýtynda habar berlişi ýaly, ýaryşlaryň...

22.10.2022 15:56
4750

Pekindäki gyşky Olimpiýa oýunlaryna iki milliarddan gowrak adam tomaşa etdi

Pekinde geçirilen gyşky Olimpiýa oýunlaryna iki milliarddan gowrak adam tomaşa etdi diýip, Halkara Olimpiýa Komitetiniň (HOK) metbugat gullugy habar berýär. Guramanyň hasabatyna laýyklykda, bu 2018-nji ýylda Günorta...

26.09.2022 14:46
4659

Müsür 2036-njy ýyldaky Olimpiadany geçirmek üçin ýurdunyň dalaşgärligini öňe sürer

Müsüriň prezidenti Abdel Fattah as-Sisi Müsür Arap Respublikasyny 2036-njy ýyldaky tomusky Olimpiýa oýunlaryny geçirmek üçin dalaşgär hökmünde görkezmek teklibini makullady. Bu barada Müsüriň Ýaşlar we sport ministri...

26.07.2022 13:24
5687

2024-nji ýylda Parižde geçiriljek Olimpiýa oýunlarynyň şygary belli boldy

2024-nji ýylda Parižde geçiriljek tomusky Olimpiýa oýunlarynyň şygary “Geliň, Oýunlary giňden açalyň” bolar. Bu barada Olimpiadanyň guramaçylyk komitetiniň metbugat gullugy habar berdi diýip, TASS belleýär. Şeýle...