Kowington UFC 272-niň esasy söweşinde Maswidaldan üstün çykdy

  • 07.03.2022 08:03
  • 3403
Kowington UFC 272-niň esasy söweşinde Maswidaldan üstün çykdy

Absolýut söweş çempionatynyň (UFC) amerikaly söweşijisi Kolbi Kowington liganyň Las-Wegasda (ABŞ) geçirilen 272-nji belgili turnirinde watandaşy Horhe Maswidaldan üstün çykdy. Ýarym orta agramly söweşijileriň tutluşygy bäş raund dowam etdi we emin agzalarynyň biragyzdan karar bermegi netijesinde 34 ýaşly Kowingtonyň ýeňmegi bilen tamamlandy.

UFC-niň öňki wagtlaýyn çempiony üçin bu ýeňiş karýerasyndaky 17-nji boldy, onuň üç ýeňlişi bar. 37 ýaşly Maswidalyň hasabynda 35 ýeňiş bilen 16 ýeňliş bar.
Agşamyň ikinji möhüm söweşinde ýeňil agramda UFC-niň eks-çempiony braziliýaly Rafael Dos Anýos watandaşy Renato Moýkanodan üstün çykdy. 


20.11.2022 12:26
22097

Usman Nurmagomedow ýeňil agramda Bellatoryň çempiony boldy

Russiýaly pälwan Usman Nurmagomedow ýeňil agramda Bellatoryň guşagyny almak ugrundaky titul tutluşygynda braziliýaly türgen Patriki Freýreni ýeňdi. Bellator 288 turniri şenbä geçilen gije Çikagoda geçdi. Nurmagomedow...

19.11.2022 18:13
28765

Fýodor Ýemelýanenko karýerasynda soňky göreşini 4-nji fewralda Beýdere garşy geçirer

Garyşyk stiliň russiýaly pälwany Fýodor Ýemelýanenko amerikaly türgen Raýan Beýdere garşy karýerasynda soňky tutluşygyny geçirer. Bu barada anna güni Bellator guramasynyň metbugat gullugy habar berdi. Agyr agramda...

16.11.2022 14:05
18688

Islam Mahaçew UFC-niň iň gowy söweşijileriniň reýtinginde ikinji orna çykdy

Ýeňil agramda Absolýut söweş çempionatynyň (UFC) çempiony Islam Mahaçew agram kategoriýasyna garamazdan promouşeniň reýtinginde üçünji orundan ikinji orna galdy. Bu barada guramanyň saýtyna salgylanyp, rsport.ria...

14.11.2022 18:27
26021

UFC Mahaçew bilen Wolkanowskiniň arasyndaky söweşi yglan etdi

Absolýut söweş çempionaty (UFC) resmi Telegram kanalynda ýeňil agramda guramanyň çempiony titulynyň eýesi, garyşyk stiliň (MMA) russiýaly söweşijisi Islam Mahaçew bilen ýarym ýeňil diwizionda çempion hem-de agram...