Ermenistanda täze Prezident saýlanyldy

  • 03.03.2022 17:43
  • 10031
Ermenistanda täze Prezident saýlanyldy

Ermenistanyň Parlamenti saýlawlaryň ikinji tapgyrynda ýokary tehnologiýalar senagaty ministri Waagn Haçatarýany respublikanyň prezidenti wezipesine saýlady diýip, TASS habar berýär.

Ol bu wezipä ýeke-täk dalaşgärdi.

«Waagn Haçatarýanyň dalaşgärligi üçin 71 sany deputat ses berdi, ol Ermenistanyň Prezidenti wezipesine saýlandy» — diýip, Parlamentiň spikeriniň wezipesini ýerine ýetiriji Akop Arşakýan habar berdi.

Prezident wezipesinde Haçatarýan 2018-nji ýyldan bäri bu wezipäni ýerine ýetirip gelen Armen Sarkisýany çalşyrar. Saýlawlara çenli döwlet Baştutany wezipesini Parlamentiň spikeri Alen Simonýan ýerine ýetirýärdi.


şu gün 11:27
11120

Saýlawlaryň ikinji tapgyry: Şu gün Türkiýäniň täze prezidenti belli bolar

Şu gün, 28-nji maýda Türkiýede prezident saýlawlarynyň ikinji tapgyrynda ses berlişik başlandy. Ýerli wagt bilen 08:00-da (aşg wagty bilen 10:00) 81 welaýatda saýlaw uçastoklary işläp başlady, olar 17:00-a çenli...

25.05.2023 22:49
10500

Florida ştatynyň gubernatory ABŞ-nyň prezident saýlawlaryna gatnaşjakdygyny mälim etdi

Çarşenbe güni Florida ştatynyň gubernatory Ron Desantis 2024-nji ýylda ABŞ-nyň prezidentligine dalaş etjekdigini aýtdy. “Men Amerikanyň beýik gaýdyp gelşine baştutanlyk etmek üçin prezidentlige dalaş edýärin "...

25.05.2023 22:44
13852

Türkiýäniň prezident saýlawlarynda daşary ýurtlarda 1,856 million saýlawçy ses berdi

Türkiýäniň prezident saýlawlarynyň ikinji tapgyrynda daşary ýurtlarda we gümrük nokatlarynda ses berenleriň sany 1 856 968 adama ýetdi diýip,  Anadolu agentligi habar berýär. Gümrük geçelgelerinde Türkiýäniň daşyndaky...

22.05.2023 15:14
40277

Türkiýäniň daşary ýurtlardaky raýatlarynyň 1 milliondan gowragy prezident saýlawlarynda ses berdi

Daşary ýurtlarda ýaşaýan türk raýatlary 28-nji maýda geçiriljek prezident saýlawlarynyň ikinji tapgyrynda ses bermegi dowam etdirýär diýip, türk metbugatyna salgylanýan Trend habar berýär. Daşary ýurt wekilhanalarynda...