Nurmagomedow: Mahaçew Oliweýra — Getji tutluşygynyň ýeňijisi bilen duşuşar

  • 28.02.2022 18:44
  • 18278
Nurmagomedow: Mahaçew Oliweýra — Getji tutluşygynyň ýeňijisi bilen duşuşar

Garyşyk stiliň (MMA) russiýaly söweşijisi Habib Nurmagomedow Absolýut söweş çempionatynyň (UFC) ýolbaşçysy Dana Uaýt bilen Islam Mahaçewiň geljegi barada maslahatlaşandygyny beýan etdi. Russiýaly türgen ESPN MMA ýaýlymynda çykyş etdi.

33 ýaşly Nurmagomedowyň bellemegine görä, UFC Mahaçewi ýeňil agramda häzirki çempion Çarlz Oliweýra bilen amerikaly Jastin Getjiniň tutluşygynyň ýeňijisi bilen çykarmak isleýär. Şeýlelikde, Uaýt Mahaçewi guşaga dalaş edip bilerlik derejede görýändigini aňlatdy.
Mahaçew Las-Wegasda geçirilen UFC ýaryşynda Bobbi Grinden üstün çykdy. Russiýaly türgen guramanyň çäginde dowamly ýeňişleriniň sanyny ona ýetirdi.
Ilkibaşda Mahaçew Beneil Dariuş bilen söweşmelidi. Emma amerikaly türgen şikes alyp, söweşden ýüz öwürmeli boldy.
Oliweýra we Getji titul söweşini maý aýynda geçirer. Tutluşyk Braziliýada UFC-de geçiriler.


20.11.2022 12:26
22536

Usman Nurmagomedow ýeňil agramda Bellatoryň çempiony boldy

Russiýaly pälwan Usman Nurmagomedow ýeňil agramda Bellatoryň guşagyny almak ugrundaky titul tutluşygynda braziliýaly türgen Patriki Freýreni ýeňdi. Bellator 288 turniri şenbä geçilen gije Çikagoda geçdi. Nurmagomedow...

19.11.2022 18:13
29398

Fýodor Ýemelýanenko karýerasynda soňky göreşini 4-nji fewralda Beýdere garşy geçirer

Garyşyk stiliň russiýaly pälwany Fýodor Ýemelýanenko amerikaly türgen Raýan Beýdere garşy karýerasynda soňky tutluşygyny geçirer. Bu barada anna güni Bellator guramasynyň metbugat gullugy habar berdi. Agyr agramda...

16.11.2022 14:05
18843

Islam Mahaçew UFC-niň iň gowy söweşijileriniň reýtinginde ikinji orna çykdy

Ýeňil agramda Absolýut söweş çempionatynyň (UFC) çempiony Islam Mahaçew agram kategoriýasyna garamazdan promouşeniň reýtinginde üçünji orundan ikinji orna galdy. Bu barada guramanyň saýtyna salgylanyp, rsport.ria...

14.11.2022 18:27
26203

UFC Mahaçew bilen Wolkanowskiniň arasyndaky söweşi yglan etdi

Absolýut söweş çempionaty (UFC) resmi Telegram kanalynda ýeňil agramda guramanyň çempiony titulynyň eýesi, garyşyk stiliň (MMA) russiýaly söweşijisi Islam Mahaçew bilen ýarym ýeňil diwizionda çempion hem-de agram...