Ingenuity dikuçary Marsda 19-njy uçuşyny amala aşyrdy

  • 10.02.2022 16:25
  • 8348
Ingenuity dikuçary Marsda 19-njy uçuşyny amala aşyrdy

Ingenuity dikuçary Marsyň üstünde şu ýylda ilkinji we häzire çenli 19-njy uçuşyny amala aşyrdy diýip, NASA-nyň Reaktiw hereket barlaghanasy habar berdi.

“Atmosferadaky ýokary tozan düzümi sebäpli birnäçe gijikdirmelerden soň 2022-nji ýylda Mars dikuçarynyň ilkinji uçuşyny bellemegiň wagty geldi” – diýlip, barlaghananyň Twitterdäki habarynda aýdylýar.

NASA-nyň maglumatlaryna görä, Ingenuity howada 100 sekunt bolup, 62 metr aralygy geçdi. 
Gyzyl planetada bolan döwrüniň dowamynda dikuçar 19 uçuşy amala aşyrmak bilen, Marsyň üstünde tas 34 minut bolup, jemi 4 km geçdi. Iň uzyn uçuş 9-njy boldy, şonda ol 625 metr geçdi. 2021-nji ýylyň 19-njy aprelinde Marsdaky ilkinji uçuşynda dikuçar üç metr ýokary galyp, Marsyň üstünde 39 sekunt boldy. Ingenuity enjamynyň diametri 1,2 metr we agramy 1,8 kg bolup, iki kamera bilen üpjün edilendir. Ol ýeri surata düşürmek üçin howada 20-30 sekunt saklanyp bilýär.
Ingenuity dikuçary bilen Perseverance marsohody 18-nji fewralda Gyzyl planetanyň üstüne üstünlikli gondy. Amerikan awtomatik planetara stansiýasy geçen ýylyň 30-njy iýulynda Marsa goýberildi.
Perseverance NASA tarapyndan Gyzyl planetany öwrenmek üçin iberilen bäşinji amerikan marsohodydyr.


01.06.2023 14:24
9169

NASA-nyň ýolbaşçysy: adamlar 2040-njy ýylda Marsa baryp biler

ABŞ-nyň Milli awiasiýa we kosmos giňişligini öwreniş gullugynyň (NASA) başlygy Bill Nelson 2040-njy ýylda adamyň Marsa baryp biljekdigine ynanýar. Ol bu pikirini sişenbe güni Ispaniýanyň El Mundo gazetine beren...

22.05.2023 09:32
4058

Jef Bezosyň Blue Origin kompaniýasy kosmonawtlaryň Aýa gonmagy üçin moduly döreder

Blue Origin «Artemis» maksatnamasynyň çäklerinde 2029-njy ýylda kosmonawtlaryň Aýa gonmagy üçin modul döreder. Bu barada ABŞ-nyň Aeronawtika we kosmos giňişligini öwrenmek boýunça milli müdirliginiň (NASA) anna...

25.04.2023 23:53
17921

Marsyň içinde suwuk metal ýadro tapyldy

Alymlar seýsmiki tolkunlary seljermek arkaly Marsyň suwuk  ýadrosynyň bardygyny subut etdiler. Bu barada Merilend uniwersiteti habar berdi diýip, gazeta.ru ýazýar. Täze işiň awtorlarynyň biri Wedran Lekiç: "1906...

05.04.2023 16:14
10124

NASA Aýa iberiljek Artemis 2 missiýasyna gatnaşyjylaryň atlaryny mälim etdi

Amerikaly astronawtlar Kristina Kuk, Wiktor Glower we Reýd Uaýzmen, şeýle-de kanadaly astronawt Jeremi Hansen 2024-nji ýylyň noýabr aýynda Aýyň töweregine uçuşy amala aşyrjak Artemis 2 missiýasynyň düzümine girerler...