Pekindäki Gyşky Olimpiýa oýunlarynyň medal sanawy (8-nji fewral)

  • 09.02.2022 13:59
  • 12743
Pekindäki Gyşky Olimpiýa oýunlarynyň medal sanawy (8-nji fewral)

Pekindäki Gyşky Olimpiýa oýunlarynda 8-nji fewralda baýrakly orunlaryň on toplumy oýnaldy.

Medal sanawynda birinji orny Şwesiýanyň milli ýygyndysy eýeleýär (4 altyn, 1 kümüş, 1 bürünç). Ikinji orunda Niderlandlar (3 altyn, 3 kümüş, 1 bürünç). Üçünji orunda Hytaý we Germaniýa (3 altyn, 2 kümüş) ýerleşýär.


16.11.2022 14:00
3322

Frigiýa şyrdaklary Pariždäki Olimpiadanyň we Paralimpiadanyň tumarlary boldy

2024-nji ýylda Parižde geçiriljek tomusky Olimpiýa oýunlarynyň guramaçylyk komiteti Olimpiadanyň we Paralimpiadanyň resmi tumarlaryny görkezdi. Halkara Olimpiýa Komitetiniň (HOK) saýtynda habar berlişi ýaly, ýaryşlaryň...

22.10.2022 15:56
4744

Pekindäki gyşky Olimpiýa oýunlaryna iki milliarddan gowrak adam tomaşa etdi

Pekinde geçirilen gyşky Olimpiýa oýunlaryna iki milliarddan gowrak adam tomaşa etdi diýip, Halkara Olimpiýa Komitetiniň (HOK) metbugat gullugy habar berýär. Guramanyň hasabatyna laýyklykda, bu 2018-nji ýylda Günorta...

26.09.2022 14:46
4653

Müsür 2036-njy ýyldaky Olimpiadany geçirmek üçin ýurdunyň dalaşgärligini öňe sürer

Müsüriň prezidenti Abdel Fattah as-Sisi Müsür Arap Respublikasyny 2036-njy ýyldaky tomusky Olimpiýa oýunlaryny geçirmek üçin dalaşgär hökmünde görkezmek teklibini makullady. Bu barada Müsüriň Ýaşlar we sport ministri...

26.07.2022 13:24
5673

2024-nji ýylda Parižde geçiriljek Olimpiýa oýunlarynyň şygary belli boldy

2024-nji ýylda Parižde geçiriljek tomusky Olimpiýa oýunlarynyň şygary “Geliň, Oýunlary giňden açalyň” bolar. Bu barada Olimpiadanyň guramaçylyk komitetiniň metbugat gullugy habar berdi diýip, TASS belleýär. Şeýle...