Berdimuhamedow gyşky Olimpiadanyň açylyşyna gatnaşmak üçin Pekine gitdi

  • 04.02.2022 10:27
  • 6375
Berdimuhamedow gyşky Olimpiadanyň açylyşyna gatnaşmak üçin Pekine gitdi

3-nji fewralda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Hytaýyň paýtagty Pekin şäherine ugrady. Ol ýerde türkmen Lideri Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň çakylygy boýunça XXIV gyşky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşar.

Ýeri gelende bellesek, XXIV gyşky Olimpiýa oýunlary 4 — 20-nji fewral aralygynda Hytaýyň paýtagty Pekin şäherinde geçiriler. Bu Olimpiýa oýunlarynda 2 müň 871 türgen baýrakly orunlary eýelemek üçin bäsleşer. Pekin Olimpiadasy köp sanly türgeniň gatnaşjak sport ýaryşlarynyň biri bolar. Oňa 91 döwletden 1 müň 581 erkek we 1 müň 290 zenan türgen gatnaşýar. 


düýn 08:47
3383

Türkmen keşdeçilik sungaty ÝUNESKO-nyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna goşuldy

Türkmen keşdesi ÝUNESKO-nyň adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizildi. Degişli karar Marokko Patyşalygynyň Rabat şäherinde maddy däl mirasy goramak boýunça Hökümetara komitetiniň 17-nji mejlisinde...

02.12.2022 23:53
9432

Bitaraplyk güni mynasybetli Aşgabatda we welaýatlarda konsertler geçiriler

Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli 2022-nji ýylyň dekabr aýynyň 4-9-y aralygynda Aşgabat şäherinde we welaýatlarda medeniýet we sungat ussatlarynyň konserti geçiriler. Bu barada TmCars.info Türkmenistanyň Döwlet...

29.11.2022 16:46
15226

Apple Hytaýyň Foxconn zawodyndaky nägilelikler sebäpli 6 mln iPhone Pro ýitirip biler

Apple kompaniýasynyň Hytaýyň Çžençžou şäherindäki zawodynda bolup geçýän nägilelikler 2022-nji ýylda 6 mln iPhone Pro-nyň kem bolmagyna getirer. Bu barada Bloomberg agentligine salgylanyp, incrussia.ru habar berýär...

19.11.2022 09:10
6738

Türkmenistanda Ýaşlar guramasynyň «Arkadagly ýaşlar» atly elektron žurnaly dörediler

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň ýanynda «Arkadagly ýaşlar» atly elektron žurnaly döretmek göz öňünde tutulýar. Wise-premýer N.Amannepesowyň Hökümet mejlisinde habar berşi...