Çimaýew – Býorns söweşi 9-njy aprelde UFC 273-de geçiriler

  • 30.01.2022 23:55
  • 8186
Çimaýew – Býorns söweşi 9-njy aprelde UFC 273-de geçiriler

UFC-niň ýarym orta agramly söweşijileri Hamzat Çimaýew bilen Gilbert Býornsiň arasyndaky söweşiň senesi belli boldy. Söweş 9-njy aprelde UFC 273 turnirinde geçiriler we onda Aleks Wolkanowski bilen koreýaly Zombiniň hem-de Pýotr Ýan bilen Aljameýn Sterlingiň arasyndaky söweşler turniriň esasy söweşleri bolar. Bu barada sports.ru habar berýär.

UFC Çimaýew bilen Býornsiň arasyndaky söweşi 7-nji maýda Braziliýada UFC 274 turnirinde geçirmegi meýilleşdirdi, ýöne ýurda girmek üçin karantin düzgünleriniň üýtgedilmegi sebäpli söweşi ABŞ-a geçirmeli boldy. Indi UFC söweşi 9-njy aprelde geçirmek isleýär. Söweş Çimaýew ABŞ-a wizany almaga ýetişen ýagdaýynda tassyklanylar.
Çimaýewiň hasabynda MMA düzgünleri boýunça on söweşde on ýeňiş bar. 27 ýaşly Çimaýew oktýabrda UFC 267 turnirinde sambişn arkaly Li Szinlýany ýeňdi. 
Býornsiň hasabynda 20 ýeňiş we dört ýeňliş bar. 35 ýaşly Býorns iýulda emin agzalarynyň biragyzdan karar bermegi bilen Stiwen Tompsony ýeňdi. 


20.11.2022 12:26
22278

Usman Nurmagomedow ýeňil agramda Bellatoryň çempiony boldy

Russiýaly pälwan Usman Nurmagomedow ýeňil agramda Bellatoryň guşagyny almak ugrundaky titul tutluşygynda braziliýaly türgen Patriki Freýreni ýeňdi. Bellator 288 turniri şenbä geçilen gije Çikagoda geçdi. Nurmagomedow...

19.11.2022 18:13
29029

Fýodor Ýemelýanenko karýerasynda soňky göreşini 4-nji fewralda Beýdere garşy geçirer

Garyşyk stiliň russiýaly pälwany Fýodor Ýemelýanenko amerikaly türgen Raýan Beýdere garşy karýerasynda soňky tutluşygyny geçirer. Bu barada anna güni Bellator guramasynyň metbugat gullugy habar berdi. Agyr agramda...

16.11.2022 14:05
18746

Islam Mahaçew UFC-niň iň gowy söweşijileriniň reýtinginde ikinji orna çykdy

Ýeňil agramda Absolýut söweş çempionatynyň (UFC) çempiony Islam Mahaçew agram kategoriýasyna garamazdan promouşeniň reýtinginde üçünji orundan ikinji orna galdy. Bu barada guramanyň saýtyna salgylanyp, rsport.ria...

14.11.2022 18:27
26091

UFC Mahaçew bilen Wolkanowskiniň arasyndaky söweşi yglan etdi

Absolýut söweş çempionaty (UFC) resmi Telegram kanalynda ýeňil agramda guramanyň çempiony titulynyň eýesi, garyşyk stiliň (MMA) russiýaly söweşijisi Islam Mahaçew bilen ýarym ýeňil diwizionda çempion hem-de agram...