Hytaýda Olimpiýa obalary resmi taýdan açyldy

  • 29.01.2022 11:45
  • 4747
Hytaýda Olimpiýa obalary resmi taýdan açyldy

2022-nji ýylda Pekinde geçiriljek Olimpiýa oýunlarynyň obalary penşenbe güni resmi taýdan açyldylar we dünýäniň ähli künjeginden myhmanlaryň köpüsini: türgenleri, wekiliýet agzalaryny we žurnalistleri kabul edýärler diýip, TASS habar berýär. 

Olimpiada ýaryşlary birbada üç ýerde geçiriler: Pekinde, Ýansin uýezdinde we Hebeý welaýatynyň Çžanszýakou şäherinde. Olaryň her birinde wekiliýetleri ýerleşdirmek üçin oba üpjün edildi. Umumylykda olar, takmynan, 5,5 müň türgeni we wekiliýet agzalaryny kabul edip bilerler.
23-nji ýanwarda üç oba bölekleýin işe girişdi we ilkinji wekiliýetleri kabul edip başlady. Ilkinji gün ol ýere Hytaýdan, Awstraliýadan, Kanadadan, Amerikanyň Birleşen Ştatlaryndan, Finlýandiýadan we dünýäniň beýleki ýurtlaryndan hem sebitlerinden wekiller geldi.
Olimpiadadan soň Pekindäki oba ýaşaýyş toplumyna öwrüler, Çžanszýakoudaky oba bolsa iş kwartaly bolar. Olimpiada günleri obalaryň çäginde sergiler, teatr çykyşlary we beýleki medeni çäreler geçiriler. 
Gyşky Olimpiýa oýunlary 2022-nji ýylyň 4-nji fewralyndan 20-nji fewraly aralygynda, Paralimpiýa oýunlary 4-nji martdan 13-nji mart aralygynda Pekinde geçiriler. 


16.11.2022 14:00
3340

Frigiýa şyrdaklary Pariždäki Olimpiadanyň we Paralimpiadanyň tumarlary boldy

2024-nji ýylda Parižde geçiriljek tomusky Olimpiýa oýunlarynyň guramaçylyk komiteti Olimpiadanyň we Paralimpiadanyň resmi tumarlaryny görkezdi. Halkara Olimpiýa Komitetiniň (HOK) saýtynda habar berlişi ýaly, ýaryşlaryň...

22.10.2022 15:56
4750

Pekindäki gyşky Olimpiýa oýunlaryna iki milliarddan gowrak adam tomaşa etdi

Pekinde geçirilen gyşky Olimpiýa oýunlaryna iki milliarddan gowrak adam tomaşa etdi diýip, Halkara Olimpiýa Komitetiniň (HOK) metbugat gullugy habar berýär. Guramanyň hasabatyna laýyklykda, bu 2018-nji ýylda Günorta...

26.09.2022 14:46
4659

Müsür 2036-njy ýyldaky Olimpiadany geçirmek üçin ýurdunyň dalaşgärligini öňe sürer

Müsüriň prezidenti Abdel Fattah as-Sisi Müsür Arap Respublikasyny 2036-njy ýyldaky tomusky Olimpiýa oýunlaryny geçirmek üçin dalaşgär hökmünde görkezmek teklibini makullady. Bu barada Müsüriň Ýaşlar we sport ministri...

26.07.2022 13:24
5687

2024-nji ýylda Parižde geçiriljek Olimpiýa oýunlarynyň şygary belli boldy

2024-nji ýylda Parižde geçiriljek tomusky Olimpiýa oýunlarynyň şygary “Geliň, Oýunlary giňden açalyň” bolar. Bu barada Olimpiadanyň guramaçylyk komitetiniň metbugat gullugy habar berdi diýip, TASS belleýär. Şeýle...