Serdar Azmun indiki möwsümden Bundesligada çykyş eder

  • 23.01.2022 13:51
  • 12544
Serdar Azmun indiki möwsümden Bundesligada çykyş eder

Türkmen gelip çykyşly eýranly futbolçy, Sankt-Peterburgyň «Zenit» klubynyň hüjümçisi Serdar Azmun tomusda çykyş edýän klubyny üýtgeder. Ol Lewerkuzeniň «Baýeri» bilen şertnama baglanyşar. Şertnama 2027-nji ýyla çenli niýetlenilýär. Bu barada Bundesliganyň kluby resmi saýtynda yglan etdi.

Hüjümçi nemes klubyna erkin agent görnüşinde geçer.
27 ýaşly Azmun 2019-njy ýylyň fewralyndan bäri çykyş edip gelýän kluby bilen şertnamasynyň möhletini uzaltmazlyk kararyna geldi. 

«Azmun — dürli pozisiýalarda ulanyp boljak uniwersal hüjümçi. Ol ýyndam, kelle bilen oňat oýnaýar, töweregini oňat duýýar» - diýip, «Baýeriň» sport direktory Rusi Föller transferi teswirläp belledi.

«Ol diňe bir gol geçirmek bilen çäklenmän, hüjümi gurnamaga hem işjeň gatnaşýar. Utgaşykly futbola gatnaşýan futbolçy hökmünde ol «Baýer» üçin tüýs ýerine düşen oýunçy» - diýip Föller belledi.

Azmunyň özi Germaniýanyň çempionatynda çykyş etmekden aýratyn tolgunmany başdan geçirýändigini belledi.
Russiýada Azmun «Rubin», «Rostow» we «Zenit» klublarynda çykyş etdi. Ol türkmen tälimçisi Gurban Berdiýewiň iň gowy şägirtleriniň biri.
Eýranyň milli ýygyndysynyň düzüminde ol 60 oýunda 39 gol geçirdi. Gollarynyň sany boýunça ol milli ýygyndysynyň taryhynda üçünji orny eýeleýär.


şu gün 11:41
8670

Argentinanyň ýygyndysy we FIFA Diego Maradonany hatyralady

Argentinanyň futbol boýunça ýygyndysy we Halkara futbol federasiýasynyň (FIFA) ýolbaşçylary Katardaky dünýä çempionatynyň çäklerinde Diego Maradonany hormat bilen ýatladylar diýip, Associated Press agentligi habar...

şu gün 03:55
13817

Dünýä çempionaty — 2022-niň 7-nji oýun gününiň netijeleri

Dünýä çempionaty — 2022-niň 7-nji oýun güni tamamlandy. 26-njy noýabrda Katarda toparlaýyn tapgyryň 2-nji tapgyrynyň 4 sany duşuşygy geçirildi. С topar Doha, «Edýukeýşn siti stadiony» Polşa – Saud Arabystany –...

şu gün 02:15
12298

Messi dünýä çempionatynda Argentina ilkinji ýeňşini getirdi

Argentinanyň milli ýygyndysy Katarda dowam edýän futbol boýunça dünýä çempionatynyň toparlaýyn tapgyrynyň ikinji duşuşygynda Meksikadan üstün çykdy. Lusailde geçirilen duşuşyk 2:0 hasabynda tamamlandy. Argentinalylar...

düýn 23:30
7772

Fransiýa Daniýany ýeňip, ilkinji bolup dünýä çempionatynyň pleý-off tapgyryna çykdy

Fransiýanyň milli ýygyndysynyň futbolçylary Katarda geçirilýän dünýä çempionatynyň toparlaýyn tapgyrynyň ikinji duşuşygynda Daniýadan üstün çykdylar. Dohada geçirilen duşuşyk 2:1 hasap bilen tamamlandy. Fransiýanyň...