Gazagystan elektrik energiýasynyň önümçiligini we importyny ýokarlandyrdy

  • 28.12.2021 19:38
  • 3255
Gazagystan elektrik energiýasynyň önümçiligini we importyny ýokarlandyrdy

2021-nji ýylyň sentýabr aýynda Gazagystanda elektrik energiýasynyň önümçiligi we importy 9,1 mlrd kWt/sag boldy, bu geçen ýylyň sentýabr aýyna garanyňda 8% we şu ýylyň awgust aýyndaky görkezijiden 0,9% köpdür. Bu barada Trend Gazagystanyň statistiki maglumatlaryna salgylanyp habar berýär. Muny eastweststream.com ýetirýär.

2021-nji ýylyň dokuz aýynda bu görkeziji 85,3 mlrd kWt/sag boldy, bu geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, sekiz göterim köpdür.
2021-nji ýylyň sentýabr aýynda Gazagystanda elektrik energiýasynyň önümçiligi 9 mlrd kWt/sag (geçen ýylyň sentýabr aýyna garanyňda, ösüş 7,5% we şu ýylyň awgust aýyna garanyňda 2,5%), elektrik energiýasynyň importy 146,8 mln kWt/sag (degişlilikde, 53,5% ösüş we 48,2% pese gaçyş) boldy.
Gazagystan sentýabr aýynda 148,2 mln kWt/sag elektrik energiýasyny eksport etdi (2020-nji ýylyň sentýabr aýyna garanyňda 7,1% pese gaçyş we 2021-nji ýylyň awgust aýyna garanyňda, 20,1% ösüş), galan 9 mlrd kWt/sag içerki bazarda satyldy.
2021-nji ýylyň dokuz aýynyň jemi boýunça elektrik energiýasynyň eksporty 2,2 mlrd kWt/sag boldy (geçen ýylyň degişli döwrüne garanyňda, 55,5% ösüş).


01.12.2022 16:26
5926

Türkmenistan 2022-nji ýylda Gazagystan bilen haryt dolanyşygyny 130% artdyrdy

Türkmenistan bilen Gazagystanyň özara haryt dolanyşygy 2021-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende şu ýylyň ýanwar-sentýabr aýlarynda 128,1% artyp, 328,2 mln dollara barabar boldy. Finpom.kz portalynyň habar...

01.12.2022 08:55
5600

Serdar Berdimuhamedow Eýranyň energetika ministrini kabul etdi

30-njy noýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň energetika ministri Ali Akbar Mehrabiany kabul etdi. Duşuşygyň dowamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljekki ugurlary ara...

28.11.2022 16:18
7473

23-nji dekabrda Merkezi Aziýanyň DIM-niň ýolbaşçylary Ýaponiýanyň premýer-ministri bilen duşuşarlar

24-nji noýabrda Tokioda Liberal-demokratik partiýasynyň agzalaryndan ybarat Ýapon-Merkezi Aziýa parlament dostluk ligasynyň ilkinji mejlisi geçirildi. Ýaponiýanyň dolandyryjy partiýasynyň wise-prezidenti Taro Aso...

26.11.2022 15:51
7202

Tokaýew resmi taýdan Gazagystanyň prezidentiniň wezipesine girişdi

Ýakynda Gazagystanyň prezidentiniň nobatdan daşary saýlawlarynda ýeňiş gazanan Kasym-Žomart Tokaýew 26-njy noýabrda, şenbe güni döwlet baştutanynyň wezipesini resmi taýdan ýerine ýetirmäge girişdi. Dabaranyň geçirilen...