Gazagystan elektrik energiýasynyň önümçiligini we importyny ýokarlandyrdy

  • 28.12.2021 19:38
  • 3298
Gazagystan elektrik energiýasynyň önümçiligini we importyny ýokarlandyrdy

2021-nji ýylyň sentýabr aýynda Gazagystanda elektrik energiýasynyň önümçiligi we importy 9,1 mlrd kWt/sag boldy, bu geçen ýylyň sentýabr aýyna garanyňda 8% we şu ýylyň awgust aýyndaky görkezijiden 0,9% köpdür. Bu barada Trend Gazagystanyň statistiki maglumatlaryna salgylanyp habar berýär. Muny eastweststream.com ýetirýär.

2021-nji ýylyň dokuz aýynda bu görkeziji 85,3 mlrd kWt/sag boldy, bu geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, sekiz göterim köpdür.
2021-nji ýylyň sentýabr aýynda Gazagystanda elektrik energiýasynyň önümçiligi 9 mlrd kWt/sag (geçen ýylyň sentýabr aýyna garanyňda, ösüş 7,5% we şu ýylyň awgust aýyna garanyňda 2,5%), elektrik energiýasynyň importy 146,8 mln kWt/sag (degişlilikde, 53,5% ösüş we 48,2% pese gaçyş) boldy.
Gazagystan sentýabr aýynda 148,2 mln kWt/sag elektrik energiýasyny eksport etdi (2020-nji ýylyň sentýabr aýyna garanyňda 7,1% pese gaçyş we 2021-nji ýylyň awgust aýyna garanyňda, 20,1% ösüş), galan 9 mlrd kWt/sag içerki bazarda satyldy.
2021-nji ýylyň dokuz aýynyň jemi boýunça elektrik energiýasynyň eksporty 2,2 mlrd kWt/sag boldy (geçen ýylyň degişli döwrüne garanyňda, 55,5% ösüş).


28.01.2023 17:06
12468

Türkmenistanyň ilçisi Pakistanyň energetika ministri bilen duşuşyk geçirdi

Penşenbe güni Yslamabatda türkmen ilçisi Atajan Möwlamow Pakistan Yslam Respublikasynyň Federal energetika ministri Hurram Dastgir Han bilen Türkmenistanyň hem-de Pakistanyň arasynda ýangyç-energetika pudagyndaky...

25.01.2023 13:30
22616

«Türkmenenergo» Owganystana elektrik energiýasyny ugratmagyň şertnamasyny uzaltdy

Türkmenistan bilen Owganystan türkmen elektrik energiýasyny ibermek hakynda ylalaşygyň möhletini 2023-nji ýyl üçin uzaltdylar. Ylalaşyga «Türkmenenergonyň» başlygy we Da Afghanistan Breshna Sherkat-yň baş direktory (DABS)...

18.01.2023 09:13
28725

Serdar Berdimuhamedow Wladimir Putin bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin bilen 17-nji ýanwarda geçiren telefon arkaly söhbetdeşliginde energetika ulgamynda hyzmatdaşlyk meselelerini maslahatlaşdy diýip...

31.12.2022 07:46
3882

Merkezi Aziýanyň parlamentarileriniň I forumy Gazagystanda geçiriler

Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ilkinji parlamentara forumyny geljek ýylyň fewral aýynda Gazagystanyň Türkestan şäherinde guramak meýilleşdirilýär. Bu barada Gazagystanyň parlamentiniň Senatynyň (ýokarky palata) başlygy...