Rai taýfuny zerarly Filippinlerde 140-dan gowrak adam aradan çykdy

  • 20.12.2021 00:52
  • 13516
Rai taýfuny zerarly Filippinlerde 140-dan gowrak adam aradan çykdy

Filippinlerdäki Rai (ýerli ady Odette) taýfunynyň pidalarynyň sany 140-a ýetdi. Bu barada Sinhua agentligi ýerli häkimýetlere salgylanyp habar berýär.

Mundan öň, 75 adamyň aradan çykandygy mälim edilipdi.
Halas ediş gulluklarynyň gözleg-halas ediş işleriniň dowamynda pidalaryň sanynyň artmagy mümkin.
Howplary peseltmek we betbagtçylyklaryň zyýanlaryny aradan aýyrmak boýunça Milli geňeşiň maglumatlaryna görä, Gündogar Wisaýi, Merkezi Wisaýi we Karaga sebitlerinden 332 müňden gowrak adam göçürildi.


29.12.2022 07:47
22681

Filippinlerde güýçli siliň netijesinde adam pidalarynyň sany 32-ä ýetdi

Filippinlerde güýçli ýagynlar netijesinde ýüze çykan sil zerarly azyndan 32 adam aradan çykdy, 24 adam dereksiz ýitdi. Penşenbe güni Howplary duýdurmak we tebigy betbagtçylyklary ýok etmek boýunça milli geňeşiň...

30.11.2022 18:02
26222

Gawaý adalarynda dünýädäki iň uly hereket edýän wulkan atylyp başlady

Gawaý adalarynda soňky 38 ýylda ilkinji gezek dünýäniň iň uly hereket edýän wulkany — Mauna-Loa atylyp başlady. ABŞ-nyň Geologiýa gullugy (USGS) adalaryň ýaşaýjylaryna wulkanyň atylmagy bilen bagly ýagdaýyň örän...

23.11.2022 08:52
27702

Serdar Berdimuhamedow Indoneziýanyň Prezidentine gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Indoneziýa Respublikasynyň Prezidenti Joko Widodo Indoneziýanyň Ýawa adasynda bolup geçen, adam pidalaryna hem-de köp sanly şikes ýetmelerine getiren ýertitremesi...

22.11.2022 16:39
19085

Indoneziýada bolup geçen ýer titremäniň pidalarynyň sany 268-e ýetdi

21-nji noýabrda Indoneziýada bolup geçen 5,1 magnitudaly ýer titremäniň pidalarynyň sany 268-e ýetdi. Bu barada Indoneziýanyň tebigy betbagtçylyklara garşy göreşmek boýunça milli agentligi habar berýär. Maglumatlara...