2022-nji ýylda Pekinde geçiriljek gyşky Olimpiýa oýunlarynyň şygary belli boldy

  • 21.09.2021 08:47
  • 2968
2022-nji ýylda Pekinde geçiriljek gyşky Olimpiýa oýunlarynyň şygary belli boldy

“Umumy geljek üçin bilelikde” – şeýle şygar 2022-nji ýylyň 4-nji fewralyndan 20-nji fewraly aralygynda Pekinde geçiriljek gyşky Olimpiýa oýunlarynyň guramaçylary tarapyndan hödürlendi. Şygar dünýäniň COVID-19 pandemiýasyna garşy göreşi bilen baglanyşykly döredildi diýip, www.m24.ru habar berýär.

“Umumy geljek üçin bilelikde” – bu umumy maksada ýetmegi goldaýan garaýyş, başlangyç we hereket meýilnamasy. Agzybirlik, parahatçylyk, öňegidişlik we çydamlylyk – olimpiýa ruhunyň wagyzçysy bolup, tutuş dünýäniň iň gowy geljegiň hatyrasyna bilelikde işlemäge bolan umumy islegini görkezýär” – diýip, guramaçylyk komitetiniň metbugat gullugy belleýär.

“Biz bu şygaryň köpçüligiň ünsüni özüne çekjekdigine we pandemiýa şertlerinde geçiriljek üstünlikli Oýunlar üçin tagallalarymyzy birleşdirmäge mümkinçilik berjekdigine ynanýarys” – diýip, Pekiniň häkimi, guramaçylyk komitetiniň ýolbaşçysy Çen Szinin belleýär.

Gyşky ýaryşlarda 109 medal toplumy ugrunda bäsleşiler.


04.12.2022 22:31
7012

Formula-1 boýunça Hytaýyň Gran-prisi resmi taýdan ýatyryldy

Formula-1 boýunça Hytaýyň Gran-prisi indiki möwsümde geçirilmez. Bu barada Formula-1-iň metbugat gullugy resmi görnüşde habar berdi. Hytaýyň 2023-nji ýyldaky Gran-pri ýaryşlary 16-njy aprelde Şanhaýyň trassasynda...

16.11.2022 14:00
3489

Frigiýa şyrdaklary Pariždäki Olimpiadanyň we Paralimpiadanyň tumarlary boldy

2024-nji ýylda Parižde geçiriljek tomusky Olimpiýa oýunlarynyň guramaçylyk komiteti Olimpiadanyň we Paralimpiadanyň resmi tumarlaryny görkezdi. Halkara Olimpiýa Komitetiniň (HOK) saýtynda habar berlişi ýaly, ýaryşlaryň...

22.10.2022 15:56
4872

Pekindäki gyşky Olimpiýa oýunlaryna iki milliarddan gowrak adam tomaşa etdi

Pekinde geçirilen gyşky Olimpiýa oýunlaryna iki milliarddan gowrak adam tomaşa etdi diýip, Halkara Olimpiýa Komitetiniň (HOK) metbugat gullugy habar berýär. Guramanyň hasabatyna laýyklykda, bu 2018-nji ýylda Günorta...

26.09.2022 14:46
4755

Müsür 2036-njy ýyldaky Olimpiadany geçirmek üçin ýurdunyň dalaşgärligini öňe sürer

Müsüriň prezidenti Abdel Fattah as-Sisi Müsür Arap Respublikasyny 2036-njy ýyldaky tomusky Olimpiýa oýunlaryny geçirmek üçin dalaşgär hökmünde görkezmek teklibini makullady. Bu barada Müsüriň Ýaşlar we sport ministri...