Katar Dünýä çempionaty-2022-niň janköýerleri üçin 1 million doza sanjym taýýarlar

  • 29.06.2021 18:48
  • 7166
Katar Dünýä çempionaty-2022-niň janköýerleri üçin 1 million doza sanjym taýýarlar

Kataryň Hökümeti bu ýurtda 2022-nji ýylda geçiriljek Futbol boýunça dünýä çempionatyna gatnaşmak isleýän janköýerler üçin täze görnüşli koronawirus ýokajyna garşy 1 million doza sanjym taýýarlar. Bu barada Kataryň Premýer-ministri, Ministrler Kabinetiniň Başlygy Şeýh Haled ben Halifa Al Taniniň sözlerine salgylanyp, trend.az saýty habar berýär.

Kataryň habarlar agentligi Şeýh Haled Al Taniniň: «Oňa çenli käbir ýurtlaryň öz raýatlaryny doly sanjym edip bilmejekleri güman edilýär. Katar bolsa janköýerlere koronawirusa garşy doly sanjym edilmezden, olaryň stadionlara çykmagyna ýol bermez. Şonuň üçin hem häzirki wagtda biz kompaniýalaryň birinden 1 million doza sanjym satyn almak boýunça gepleşikleri geçirýäris» diýen sözlerini getirýär.

«Futbol boýunça dünýä çempionaty üçin Katara geljeklere sanjym edilmeginiň esasy maksady myhmanlardyr ýurduň ýaşaýjylarynyň saglygyny goramakdyr» diýip, ol aýdýar. Premýer-ministriň sözlerine görä, 2,75 million ilatly Katarda geljek hepdeleriň dowamynda ilatyň 72 göterimine azyndan bir doza sanjym ediler.


şu gün 09:34
15110

Serdar Berdimuhamedow Katarda dünýä çempionatynyň duşuşygyna tomaşa etdi

3-nji dekabrda Katar Döwletiniň Emiri Şeýh Tamim bin Hamad Al Taniniň çagyrmagy boýunça Katara sapar bilen baran Prezident Serdar Berdimuhamedow Dohada geçirilýän futbol boýunça dünýä çempionatynyň oýunlarynyň...

şu gün 09:09
7184

Argentina Awstraliýadan üstün çykyp, dünýä çempionatynyň çärýek finalyna çykdy

Katarda geçirilýän futbol boýunça dünýä çempionatynyň 1/8 final duşuşygynda Argentinanyň futbolçylary Awstraliýadan üstün çykdylar. Al-Raýanda geçen duşuşyk 2:1 hasabynda tamamlandy. Argentinanyň düzüminde Lionel...

düýn 09:19
13854

Dünýä çempionaty — 2022-niň 13-nji oýun gününiň netijeleri

Dünýä çempionaty — 2022-niň 13-nji oýun güni tamamlandy. 2-nji dekabrda Katarda toparlaýyn tapgyryň 3-nji tapgyrynyň soňky 4 sany duşuşygy geçirildi. G topar Doha, «974» stadiony Serbiýa – Şweýsariýa – 2:3 (2:2)...

düýn 09:05
11205

Kamerun Braziliýadan üstün çyksa-da, dünýä çempionatyndan gaýtmaly boldy

Katarda dünýä çempinatynyň üçünji tapgyrynda Braziliýanyň ýygyndysy 0:1 hasap bilen Kamerundan ýeňildi. Lusailda geçen duşuşykda ýeke-täk goly Wensan Abubakar (90+2) geçirdi. Geçiren goluny baýram edip, Abubakar...