Gurbanguly Berdimuhamedow kosmonawt Oleg Kononenkony doglan güni bilen gutlady

  • 20.06.2020 23:44
  • 13893
Gurbanguly Berdimuhamedow kosmonawt Oleg Kononenkony doglan güni bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Gahrymany, instruktor-kosmonawt, «Roskosmos» kosmos işi boýunça döwlet korporasiýasynyň kosmonawtlar otrýadynyň komandiri Oleg Kononenkony doglan güni mynasybetli gutlady we iň ýagşy arzuwlaryny iberdi.
«Biz Türkmenistanda watandaşymyzyň köp ýyllaryň dowamynda dünýäniň kosmos giňişligini öwrenmeklige düýpli goşant goşup, ýaş nesilleri uly işlere ruhlandyrýandygyna aýratyn buýsanç bilen synlaýarys» diýip, döwlet Baştutany Oleg Kononowa berk jan saglygyny, maşgala abadançylygyny, hünär işinde täze üstünlikleri arzuw etdi.


14.11.2022 18:47
46475

Türkmenistanyň Prezidenti we Halk Maslahatynyň Başlygy Ärdogana gynanç bildirdiler

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow we Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň adyna Stambulda bolup...

01.11.2022 00:36
39185

Gurbanguly Berdimuhamedow Hindistanyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Hindistan Respublikasynyň Prezidenti hanym Draupadi Murmuwa hem-de Premýer-ministr Narendra Modä ýurduň Gujarat ştatynda köpriniň...

28.10.2022 09:03
36929

Gurbanguly Berdimuhamedow Raisä Eýrandaky terrorçylykly ýagdaý zerarly gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisä ýurduň Şiraz şäherindäki Şah Çerag aramgähinde bolup geçen, köp sanly...

27.09.2022 14:03
18507

Tokioda Ýaponiýanyň öňki premýer-ministri Sindzo Abeni jaýlamak çäresi geçirildi

Tokioda Nippon Budokan söweş sungaty zalynda Ýaponiýanyň öňki premýer-ministri Sindzo Abeni jaýlamak boýunça döwlet derejesinde çäre geçirildi. Merhumy hatyralamak çäresine 4,5 müňe golaý adam, şol sanda 34 sany...