Aleksandr Lukaşenko Serdar Berdimuhamedowy doglan güni bilen gutlady

Aleksandr Lukaşenko Serdar Berdimuhamedowy doglan güni bilen gutlady

Belarus Döwletiniň Prezidenti Aleksandr Lukaşenko Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowy doglan güni bilen gutlady. Bu barada BELTA agentligi belarus Lideriniň Metbugat gullugyna salgylanyp habar berýär.

Belarus Döwletiniň Baştutany öz ýurdunyň dostluk, ynanyşmak we hormat goýmak däpleriniň esasynda Türkmenistan bilen köpugurly özara bähbitli hyzmatdaşlygyny giňeltmäge ymtylyşyny tassyklady. Lukaşenko şeýle hem iki tarapyň bähbitlerine doly laýyk gelýän netijeli gepleşikleriň mundan beýläk hem dowam etjekdigine ynam bildirdi.
Aleksandr Lukaşenko türkmen Liderine berk jan saglygyny, bagt we üstünlik arzuw etdi.