Portugaliýada Ýewropada iň uly dinozawryň galyndylary tapyldy

Portugaliýada Ýewropada iň uly dinozawryň galyndylary tapyldy

Portugaliýanyň Pombal şäherinde geçirilen gazuw-agtaryş işlerinde dinozawryň galyndylary tapyldy we bu Ýewropada tapylan iň uly dinozawryň galyndylary diýlip çak edilýär. The Guardian-yň habar bermegine görä, gazuw-agtaryş işleri 2017-nji ýylda, bu ýeriň eýesi daşa öwrülen zatlary tapyp, Lissabon uniwersitetine ýüz tutandan soň başlady. Bu barada interfax.ru belleýär.

Bu ýerde Ispaniýadan we Portugaliýadan gelen paleontologlar işleýär. Olar oňurgalary we gapyrgalary tapdylar. Hünärmenleriň pikiriçe, tapylan dinozawr zawropodlara (boýny we guýrugy uzyn bolan dört aýakly dinozawrlaryň topary. Bu Ýeriň ýüzünde gezen iň uly jandarlardyr) we brahiozawrid maşgalasyna degişlidir.
Tapylan dinozawr beýikligine 12 metr we uzynlygyna 25 metr. Tapyndynyň ýaşynyň 150 mln ýyla golaýdygy çaklanylýar.
Alymlar şeýle tapyndylaryň örän seýrek bolýandygyny belleýärler. Mundan başga-da, süňkler jandaryň tebigy anatomiki ýagdaýyny görkezýän şekilde ýerleşýär. Bu dinozawryň beýleki bölekleriniň hem tapyljakdygyny çaklamaga esas berýär.