Apple geljekki VR-gurluşlary üçin Reality haryt nyşanlaryna patent alar

Apple geljekki VR-gurluşlary üçin Reality haryt nyşanlaryna patent alar

Apple kompaniýasy wirtual hakykat (AR/VR) gurluşynyň dörediljekdigine şaýatlyk edip biljek “Reality” sözi bilen birnäçe haryt nyşanyny hasaba almagy meýilleşdirýär, onuň tanyşdyrylyşy 2023-nji ýylda bolup biler.

Bu barada Bloomberg kompaniýanyň ABŞ-da, ÝB-de, Beýik Britaniýada, Kanadada, Awstraliýada, Täze Zelandiýada, Saud Arabystanynda, Kosta-Rikada we Urugwaýda beren arzalaryna salgylanyp habar berýär. Muny interfax.ru ýetirýär.
Kompaniýa öň haryt hyşanlaryny hasaba almak üçin ulanylan ofşor kompaniýalaryň we hukuk firmalarynyň ulgamy arkaly Reality One, Reality Pro we Reality Processor brendlerini hasaba almak üçin arza tabşyrdy. Bloomberg-iň belleýşi ýaly, “Reality” sözi ahyrky önümiň adynda ulanylyp bilner.
Apple gurluşy wirtual we üsti ýetirilen hakykat tehnologiýalaryny öz içine alar diýlip çak edilýär. Şeýlelik bilen, kompaniýa häzirki wagtda öňdebaryjy VR-şlemlerini öndürijileriň biri bolan Meta Platforms Inc. bilen bäsleşmekçi bolýar. Soňky gezek Apple täze gurluşy ýedi ýyl mundan ozal hödürledi, şonda bu Apple Watch smart sagatlary bolupdy.
Kompaniýanyň wekili teswir bermekden saklandy.