ABŞ taryhda ilkinji gezek Arktikada öz ilçisini bellär

ABŞ taryhda ilkinji gezek Arktikada öz ilçisini bellär

Amerikanyň Birleşen Ştatlary öz taryhynda ilkinji gezek Arktikada ilçi bellemek kararyna geldi. Bu barada ABŞ-nyň Döwlet departamentiniň wekili Wedant Pateliň sözlerine salgylanyp, “Anadolu” agentligi habar berýär.

Onuň sözlerine görä, ABŞ-nyň Arktikadaky ilçisi Kanada, Daniýa, Finlýandiýa, Islandiýa, Norwegiýa, Şwesiýa, Russiýa ýaly beýleki Artktika ýurtlarynyň 7-si bilen aragatnaşykda bolar. Şeýle-de diplomat planetanyň bu künjegi bilen bagly meseleler boýunça hyzmatdaşlar bilen özara gatnaşyklara jogap berer.
Mundan ozal, ABŞ-nyň Döwlet sekretary Entoni Blinken Arktika sebitinde parahatçylygyň we durnuklylygyň ABŞ üçin möhüm hem-de ileri tutulýan ugur bolup durýandygyny aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, amerikan diplomatiýasynyň ýolbaşçysy täze ilçiniň dalaşgärliginiň ýakyn wagtlarda Senatyň garamagyna hödürleniljekdigini tassyklady.