Türkmenistanyň Awstriýadaky ilçisi şol bir wagtda birnäçe wezipäni ýerine ýetirer

Türkmenistanyň Awstriýadaky ilçisi şol bir wagtda birnäçe wezipäni ýerine ýetirer

Türkmenistanyň Awstriýa Respublikasyndaky (Wena şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Hemra Sapargylyýewiç Amannazarow, şol bir wagtda birnäçe diplomatik wezipelere bellenildi.

Hususan-da, ol:

  • Birleşen Milletler Guramasynyň Wenadaky ştab-kwartirasynda Türkmenistanyň hemişelik wekili;
  • Birleşen Milletler Guramasynyň Senagat ösüşi boýunça guramasynyň ýanyndaky Türkmenistanyň hemişelik wekili;
  • Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň ýanyndaky Türkmenistanyň wekiliýetiniň ýolbaşçysy;
  • Ýadro synaglaryny hemmetaraplaýyn gadagan etmek baradaky Şertnama guramasynyň (Wena şäheri, Awstriýa Respublikasy) taýýarlaýyş toparynyň ýanyndaky wekili;
  • Atom energiýasy boýunça halkara agentligiň ýanyndaky Türkmenistanyň hemişelik wekili wezipelerine bellenildi.

Bu baradaky degişli Karara Prezident Serdar Berdimuhamedow gol çekdi.