Bloomberg: Apple Hindistanda iPhone 14-i öndürip başlamagy meýilleşdirýär

Bloomberg: Apple Hindistanda iPhone 14-i öndürip başlamagy meýilleşdirýär

Amerikan kompaniýasy Apple Hindistanda iPhone 14 smartfonynyň önümçiligine başlamagy meýilleşdirýär. Bu barada Bloomberg agentligi habar berdi diýip, TASS belleýär.

Onuň maglumatlaryna görä, kompaniýanyň wekilleri Hindistanda täze iPhone modelini öndürmek üçin “güýçleri artdyrar ýaly üpjün edijiler bilen işleşýär”. Apple uzak wagtdan bäri öz iPhone smartfonlarynyň aglabasyny Hytaýda öndürýär, ýöne indi alternatiwalary tapmaga synanyşýar. Bu ABŞ bilen HHR-iň hökümetleriniň arasyndaky gatnaşygyň çylşyrymlaşmagy, şeýle-de Hytaýda koronawirus pandemiýasy bilen bagly çäklendiriji çäreleriň girizilmegi sebäpli “ykdysady işjeňligiň peselmek” töwekgelçiliginiň ýokarlanmagy bilen şertlendirilýär.
TF International Securities-iň abraýly analitiginiň pikiriçe, täze smartfon modeliniň Hindistandan we Hytaýdan bir wagtda iberilmegi Apple kompaniýasyna “üpjünçilik zynjyryny diwersifikasiýalaşdyrmaga we ätiýaçlyk kuwwatyny döretmäge” mümkinçilik berer.
17-nji awgustda Bloomberg täze iPhone 14 smartfonlarynyň tanyşdyrylyş dabarasynyň 7-nji sentýabrda boljakdygyny habar berdi. Satuwyň başlamagy 16-njy sentýabra meýilleşdirilýär.