Ben Afflek bilen Jennifer Lopes toý tutdular

Ben Afflek bilen Jennifer Lopes toý tutdular

Ben Afflek bilen Jennifer Lopes garyndaşlarynyň we iň ýakyn dostlarynyň gatnaşmagynda nika toýuny tutdular. Toý 20-nji awgustda şenbe güni aktýoryň Jorjiýa ştatyndaky mülkünde geçdi. Bu barada Daily Mail neşiri gürrüň berdi diýip, Trend habar berýär. 

Neşiriň maglumatyna görä, 8,9 mln dollar harçlanyp, Ben Afflekiň aýratyn jaýynda tutulan toýa jübütleriň iň ýakyn dostlary we garyndaşlary çagyryldy. Şeýle-de, myhmanlaryň hatarynda aktýorlaryň öňki nikalaryndan bolan çagalary: Ben Afflekiň Jennifer Garnerden bolan perzentleri Waýolet (16 ýaş), Serafina (13 ýaş) we Sem (11 ýaş) hem-de Jennifer Lopesiň aýdymçy Mark Entoniden bolan perzentleri 14 ýaşly Emma we Maks hem bardy.
Şonuň ýaly-da, toýa Ben Afflekiň köne dostlary — Mett Deýmon öz ýanýoldaşy Lýuçiano Barroso bilen, režissýor Kewin Smit we aktýor Jeýson  Mýus dagy gatnaşdylar.
Jennifer Lopes dabara üçin toý köýnegini Ralph Lauren brendinden saýlady. Ben Afflek bolsa nikadan geçende egnine ak smoking we gara jalbar geýdi.