Serdar Berdimuhamedow Wengriýanyň Prezidentini gutlady

Serdar Berdimuhamedow Wengriýanyň Prezidentini gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Wengriýanyň Prezidenti hanym Katalin Nowaka we ýurduň ähli halkyna Wengriýanyň milli baýramy — Keramatly Stefanyň güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny hem-de iň gowy arzuwlaryny iberdi.

Türkmenistanyň Prezidenti şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, Prezident Katalin Nowaka berk jan saglyk, bagtyýarlyk, Wengriýanyň halkyna bolsa parahatçylyk, abadançylyk, rowaçlyk arzuw etdi.