Saudi Aramco II çärýekde arassa girdejisini 90% ýokarlandyrdy

Saudi Aramco II çärýekde arassa girdejisini 90% ýokarlandyrdy

Saud Arabystanynyň döwlet nebit kompaniýasy Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) 2022-nji ýylyň ikinji çärýeginde dünýäde nebitiň bahalarynyň ýokarlanmagy netijesinde arassa girdejisini 90% ýokarlandyrdy. Bu barada kapital.kz belleýär.

Metbugat relizinde bellenilişi ýaly, çärýekleýin arassa girdeji geçen ýylyň degişli döwründäki 25,5 mlrd dollar bilen deňeşdirilende, 48,4 mlrd dollar boldy. Bu 2019-njy ýylda kompaniýanyň IPO-syndan bäri rekord görkezijidir.
Şu ýylyň iki çärýeginde girdeji tas 88 mlrd dollar boldy. Kapitallaşdyrma boýunça dünýäniň iň uly kompaniýasy bolan Apple Inc. soňky üç çärýekde ondan az gazandy (79 mlrd dollar) diýip, Associated Press belleýär. Girdejiniň artmagyna nebitiň bahasynyň we satuwyň ýokarlanmagy, şeýle-de nebiti gaýtadan işleýiş we nebithimiýa ugurlarynda amallaryň girdejililiginiň ýokarlanmagy ýardam etdi.
Ikinji çärýekde Saudi Aramco-nyň uglewodorod önümçiliginiň umumy möçberi bir günde 13,6 mln barrel nebit ekwiwalentine deň boldy.
Aprel – iýun aýlarynda maýa goýumlar geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 25% ýokarlanyp, 9,4 mlrd dollar boldy. Birinji ýarymýyllykda görkeziji 8%, 16,9 mlrd dollara çenli ýokarlandy.
Ikinji çärýegiň jemi boýunça kompaniýa diwidend tölemek üçin, takmynan, 18,8 mlrd dollar gönükdirer.