FIFA Katarda geçiriljek dünýä çempionatynyň başlanjak senesini üýtgetdi

FIFA Katarda geçiriljek dünýä çempionatynyň başlanjak senesini üýtgetdi

Halkara Futbol Federasiýasy (FIFA) 2022-nji ýylda Katarda geçiriljek dünýä çempionatynyň başlanjak senesiniň 21-nji noýabrdan 20-nji noýabra geçirilmegini biragyzdan makullady. Bu barada guramanyň resmi saýtyna salgylanyp, rsport.ria.ru habar berýär.

Kataryň topary Ekwadoryň milli ýygyndysy bilen bir gün öň – 20-nji noýabrda oýnar.

“Katar Ekwador bilen 20-nji noýabrda, ýekşenbe güni ýerli wagt bilen sagat 19:00-da oýnar. Oýun we “Al-Baýt” stadionynda geçiriljek ýaryşyň açylyş dabarasy FIFA-nyň Geňeş býurosy tarapyndan biragyzdan kabul edilen karardan soň bir gün süýşürildi. Şunuň bilen baglylykda Senegal bilen Niderlandlaryň duşuşygy 21-nji noýabr, duşenbe güni sagat 13:00-dan 19:00-a geçirildi” – diýlip, habarda aýdylýar.

Şeýle karar ýaryşyň hojaýyn toparynyň adat boýunça çempionaty açmalydygy, ýöne häzirki tertipnamada Katar bilen Ekwadoryň oýnundan öň Niderlandlar – Senegal we Angliýa – Eýran oýunlarynyň bardygy, sebäbi aprel aýynda FIFA-nyň A toparda katarlylaryň ekwadorlylar bilen duşuşygynyň başlanmagyny Aşgabat wagty bilen sagat 15:00-dan 21:00-a geçirendigi bilen baglanyşyklydyr. Tertipnama üýtgän halatynda Kataryň Ekwador bilen duşuşygy bir gün öň geçirilip, ýene-de ýaryşda ilkinji bolar. 
Tertipnamany üýtgetmek baradaky karar FIFA-nyň prezidenti Janni Infantinonyň we alty futbol konfederasiýasynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda ses bermek arkaly kabul edildi.
Şeýlelik bilen, ilkibaşda 21-nji noýabra meýilleşdirilen Katar bilen Ekwadoryň arasyndaky oýun 20-nji noýabrda ýerli wagt bilen sagat 19:00-da (Grinwiç boýunça 16:00) geçiriler, ilkibaşda 21-nji noýabra, ýerli wagt bilen 13:00-a (Grinwiç boýunça 10:00) meýilleşdirilen Senegal bilen Niderlandlaryň arasyndaky oýun bolsa şol gün 19:00-a geçirildi.