«Traktor» Berdiýewiň ýolbaşçylygynda ilkinji oýnuny 22-nji awgustda geçirer

«Traktor» Berdiýewiň ýolbaşçylygynda ilkinji oýnuny 22-nji awgustda geçirer

22-nji awgustda Eýranyň futbol boýunça çempionatynda, başgaça aýdylanda, Pars aýlagynyň Pro-ligasynda belli türkmen tälimçisi Gurban Bediýewiň ýolbaşçylygyndaky töwrizli "Traktor" kluby öz ilkinji resmi oýnuny oýnar.

Ýatlatsak, geçen möwsümde  Eýranyň «Traktory» çempionaty baryp-ha 13-nji orunda tamamlandy, 22-nji awgustda töwrizlileri kabul etjek sirjanly "Gol Gaharom" bolsa ýurduň çempionatynda 4-nji orny eýeledi.
5 günden soň, 28-nji awgustda "Traktor" "Zob Ahan", 4-nji sentýabrda "Fulad" kluby bilen oýnar, 9-njy sentýabrda topar "Malawan" bilen duşuşar, 14-nji sentýabrda bolsa töwrizli klub "Alýuminium Arakyň" garşysyna çykyş eder.