«Türkmengaz» döwlet konserniniň garamagynda «Türkmenturba» zawody dörediler

«Türkmengaz» döwlet konserniniň garamagynda «Türkmenturba» zawody dörediler

“Türkmengaz” döwlet konsernine we “Türkmennebit” döwlet konsernine “Türkmenturba” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň guramaçylyk-hukuk görnüşini üýtgedip, onuň binýadynda “Türkmengaz” döwlet konserniniň garamagynda “Türkmenturba” zawodyny bellenen tertipde döretmäge ygtyýar berildi. Bu baradaky degişli Karara 29-njy iýulda Prezident Serdar Berdimuhamedow gol çekdi.

Resminama laýyklykda, “Türkmengaz” döwlet konserniniň  “Türkmenturba” zawody üýtgedilip guralan “Türkmenturba” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň hukuk oruntutary diýip kesgitlenildi.
“Türkmengaz” döwlet konserni “Türkmenturba” zawodyny ähli emläkleri we maliýe borçnamalary bilen bilelikde “Türkmenhimiýa” döwlet konsernine bellenen tertipde bermäge borçly edildi.