Tom Kruz «Top Gan: Mewerik» üçin 100 mln dollar alar. Beýleki aktýorlar näçe gazanýarkalar?

Tom Kruz «Top Gan: Mewerik» üçin 100 mln dollar alar. Beýleki aktýorlar näçe gazanýarkalar?

Variety neşiri Golliwudyň iň meşhur aktýorlarynyň näçe gazanýandygyny anyklady. Öňde, gürrüňsiz, Tom Kruz durýar, ol biçak şowly çykan "Top Gan: Mewerik" üçin 100 mln dollar alar.  Sebäbi aktýora diňe bir elhaky däl, eýsem, umumy ýygymlardan gelýän göterim hem tölenmekçi.

Ikinji ýerde "Emansipasiýa" trilleri üçin 35 mln dollar aljak  Uill Smit durýar. Üçünji ýeri deňine iki aktýor eýeleýär: Leonardo Di Kaprio "Gülli Aýyň ganymy" üçin 30 mln dollar we Bred Pitt hem Formula-1 baradaky atsyz serial üçin şonça mukdardaky puly alar.
Gyzyklanma üçin Robert Dauni-kiçini hem belläp geçeliň, ol Kristofer Nolanyň "Oppengeýmer" filmi üçin bary-ýogy 4 mln dollar alar. Variety-niň belleýşi ýaly, onuň hem  sebäbi aktýorlar, elhaky azajygam bolsa, atly režissýorlar bilen işleşmäge ölemen höwesek. 
Golliwudyň iň köp elhaky alýan aktýorlary:

  • Tom Kruz ("Top Gan:Mewerik") - 100 mln dollardan gowrak
  • Uill Smit ("Emansipasiýa") - 35 mln dollar
  • Leonardo Di Kaprio ("Gülli Aýyň ganymy") - 30 mln dollar
  • Bred Pitt (Formula-1 hakyndaky atsyz serial) - 30 mln dollar
  • Dueýn "Gaýa" Jonson ("Gara Adam") - 22,5 mln dollar
  • Uill Ferrell ("Roždestwonyň ruhunda") - 20 mln dollar
  • Kris Hemswort ("Taýler Reýk: Halas ediş hereketi 2") - 20 mln dollar
  • Win Dizel ("Forsaž 10") - 20 mln dollar
  • Tom Hardi ("Wenom 3") - 20 mln dollar
  • Hoakin Feniks ("Joker 2") - 20 mln dollar