Türkmenistan HHR-e turbageçiriji arkaly gaz ibermekde öňdeligi saklaýar

Türkmenistan HHR-e turbageçiriji arkaly gaz ibermekde öňdeligi saklaýar

Hytaýa turbageçiriji arkaly gaz satýan döwletleriň arasynda Türkmenistan 2022-nji ýylyň 6 aýynyň jemi boýunça birinji ýeri eýelemegini dowam edýär. Bu barada HHR-niň Baş gümrük müdirligine salgylanýan TASS habar berýär.

Alty aýyň dowamynda HHR Türkmenistandan 4,51 mlrd dollarlyk tebigy gaz aldy (ösüş 1,5 esse). Ikinji ýerde Russiýa durýar, onuň yzyndan Mýanma  (12%, 616 mln dollara çenli peselen), Gazagystan (8,8%, 531 mln dollara çenli azalan) we Özbegistan (takmynan 2,2 esse, 404 mln dollara çenli artan) gelýär.
Ýanwar-iýun aýlarynda HHR-e suwuklandyrylan gazy ibermekde Awstraliýa öňde boldy (7,73 mlrd dollara 11,15 mln tonna), onuň yzyndan Katar (5,02 mlrd dollara 7,64 mln tonna), Malaýziýa (3, 56 mlrd dollara 3,93 mln tonna) gelýär.
Russiýadan Hytaýa iberilýän suwuklandyrylan tebigy gaz ýanwar-iýun aýlarynda ýyllyk hasaplama görä 28,7%, 2,35 mln tonna çenli artdy. Çap edilen hasabata görä, ady agzalan energiýa göterijiniň Russiýa Federasiýasyndan edilýän importy pul hasabynda aýdylanda 2,15 mlrd dollardan agyp, 2,8 esse artdy. Hytaý tarapyndan satyn alynýan suwuklandyrylan tebigy gazyň fiziki göwrümi boýunça Russiýa 4-nji ýerde durýar.