iPhone 14 Apple-iň iň gymmat smartfonlarynyň biri bolar

iPhone 14 Apple-iň iň gymmat smartfonlarynyň biri bolar

AppleInsider neşiri Wedbush Securities-iň analitigi Den Aýwzyň sözlerini getirýär - ol iPhone 14 Apple-iň iň gymmat smartfonlarynyň biri bolar diýip hasaplaýar. Ol täze çykan smartfonlaryň bahasynyň gymmatdygyny şaý toplumlarynyň gytlygy bilen şertlendirýär. 

Den Aýwz iPhone-nyň önümçiligine gerek şaý toplumlarynyň bahasynyň üpjünçilik zynjyrynyň ählisinde ýokarlanandygyny aýdýar. Çykdajylar kompaniýanyň özüne öwezini dolardan juda gala, şonuň üçinem olary müşderileriň gerdenine ýüklemeli bolýar. Seljerijiniň sözlerine görä, iPhone 14-iň bahasy 100 dollar galar.
Şeýlelikde, tapgyryň kiçi modeli - esasy iPhone 14 - bahasy 900 dollardan başlaýar. iPhone 14 Max üçin (ýa-da iPhone 14 Plus) bolsa eýýäm 1000 dollar bermeli bolar,  iPhone 14 Pro-nyň we iPhone 14 Pro Max-yň esasy wersiýalary üçin 1100 we 1200 dollar sorarlar. Şeýle-de, torda iPhone 14-iň hatarynda 2 TB fleş-ýatly model çykar diýen myş-myşlar peýda boldy. Eger şeýle iPhone 14 Pro Max çykaýan ýagdaýynda-da, onuň bahasy 2000 dollar töwereginde bolsa gerek.
Applelnsider-iň maglumatlaryna görä, Apple ýarymgeçirijileriň gytçylygy sebäpli öz önümleriniň bahasyny galdyrmaga mejbur bolýan ýeke-täk kompaniýa däl.  Edil şunuň ýaly sebäpler bilen bagly Samsung-yň maý aýynda öz çipleriniň bahasyny galdyrmaly bolandygy habar berilýär.