Gurban baýramy mynasybetli dynç güni 12-nji iýula geçirildi

Gurban baýramy mynasybetli dynç güni 12-nji iýula geçirildi

Türkmenistanda Gurban baýramy şu ýyl 9–10–11-nji iýulda belleniler. Degişli Karara şu gün Serdar Berdimuhamedow gol çekdi. bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi. 

Resminama laýyklykda, 9-njy, 10-njy, 11-nji iýul günleri Türkmenistanda Gurban baýramy diýlip yglan edildi we şol günler işlenilmez. 10-njy iýuldaky dynç güni bolsa 12-nji iýula geçirildi.
Serdar Berdimuhamedow ähli ýolbaşçylara, aýratyn-da, hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylaryna baýramçylygy ýokary derejede geçirmek üçin ähli gulluklaryň     goşmaça nobatçylygyny guramagyny tabşyrdy.