Red Bull 2025-nji ýylda RB17 giperkaryny öndürip başlar

Red Bull 2025-nji ýylda RB17 giperkaryny öndürip başlar

Red Bull Racing Group-da V8 gibrid güýç gurluşy bilen enjamlaşdyrylan, 1100 at güýjüni bermäge ukyply ilkinji tapgyrlaýyn awtoulagyny — RB17 giperkaryny öndürmäge taýýarlyk görülýär. 

Şeýle ulaglaryň başlangyç bahasy 5 mln funt sterlingden başlanar, ol 2025-nji ýyldan öndürilip başlanar, diňe çapyşyk trassalary üçin niýetlenen jemi 50 ulag goýberiler.
RB17-niň taslamasy bilen kompaniýanyň tehniki departamentiniň ýolbaşçysy Edrian Nýuiniň ýolbaşçylygynda Red Bull-yň tehnologik bölümçesi bolan Advanced Technologies meşgullanýar. Iki adamlyk giperkar tutuşlygyna Red Bull-yň güýji bilen onuň Milton-Kince-däki bazasynda öndüriler.
Red Bull Racing-iň we Red Bull Advanced Technologies-iň ýerine ýetiriji direktory Kristian Horner şeýle diýýär: "RB17 - kompaniýanyň ösüşinde möhüm döwürdir, indi bu bölümçe Milton-Kince-däki önümçilik meýdançasynda tapgyrlaýyn ulaglary döredip we gurup biler.
RB17-niň  Red Bull markaly,  kolleksiýa toplaýjylara elýeter ilkinji ulag boljakdygyny hem aýtmalydyr".