Disney Jek Serçäniň keşbine dolanmak barada Jonni Depp bilen gepleşik geçirýär

Disney Jek Serçäniň keşbine dolanmak barada Jonni Depp bilen gepleşik geçirýär

Disney studiýasy aktýor Jonni Depp bilen onuň “Karib deňziniň garakçylary” franşizasynda kapitan Jek Serçäniň meşhur keşbine gaýdyp gelmegi barada gepleşikleri geçirýär diýip, “Daily Mail” habar berýär. Muny gazeta.ru ýetirýär. 

“Habara görä, şertnama Jonni Deppiň “Karib deňziniň garakçylary 6” filminde we “Gara merjeniň” kapitanynyň irki durmuşy barada Disney+ serialynyň spin-offunda Jek Serçäniň keşbine gaýdyp gelmeginde jemlenýär” – diýip, ýagdaý bilen tanyş bolan çeşme habar berýär. 

Gürrüň 300 mln dollarlyk şertnama baradadyr, studiýa Depp bilen hyzmatdaşlyga onuň öňki aýaly Ember Herd bilen kazyýet işi wagtynda gyzyklanma bildirip başlady. Studiýanyň wekilleri aktýoryň “olary bagyşlap, meşhur gahrymanyň keşbine gaýdyp gelmegine” umyt bildirýärler.