Iýul aýynda Aşgabatda halkara ulag forumy geçiriler

Iýul aýynda Aşgabatda halkara ulag forumy geçiriler

18-19-njy iýulda Aşgabatda halkara üstaşyr-ulag geçelgeleriniň ösüşine we olaryň özara baglanyşygyna bagyşlanyp halkara maslahat geçiriler. Bu barada Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň maglumatlaryna salgylanyp, ORIENT habar berýär.

Bellenilişi ýaly, maslahata ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, halkara ulag-logistika pudagynyň wekilleri, halkara bilermenler gatnaşarlar. Oňa  Zoom Professional platformasynda onlaýn usulda hem gatnaşmaga mümkinçilik dörediler.
Bu halkara maslahata hem-de onuň çäklerinde guraljak işewürlik duşuşyklaryna gatnaşmak halkara ýük daşamalar ulgamyndaky maýa goýum mümkinçilikleri, bu ugurda özara bähbitli hyzmatdaşlygyň geljekki ileri tutulýan ugurlary bilen tanyşmaga amatly şertleri döreder.