Ispaniýa 2030-njy ýyldaky Olimpiadany geçirmek üçin arza bermekden ýüz öwürdi

Ispaniýa 2030-njy ýyldaky Olimpiadany geçirmek üçin arza bermekden ýüz öwürdi

Ispaniýanyň Milli Olimpiýa Komiteti 2030-njy ýyldaky gyşky Olimpiýa oýunlaryny geçirmek üçin arza bermezlik kararyna geldi. Bu sebitleriň hökümetleriniň arasynda ýüze çykan düşünişmezlikler sebäpli boldy diýlip, guramanyň metbugat gullugynyň habarynda aýdylýar. Muny MIR24 ýetirýär.

Oýunlaryň geçiriljek ýeri bolan Aragon we Kataloniýa awtonom jemgyýetleriniň häkimiýetleri sport çärelerini paýlaşmak barada ylalaşyp bilmediler. Netijede, Kataloniýanyň ýolbaşçylygy “Aragon” bilen bilelikdäki teklibiň bolmajakdygyny düşündirip, özbaşdak arza berjekdigini aýtdy.
Ispaniýanyň Milli Olimpiýa Komiteti patyşalygyň geljekde gyşky Olimpiadany geçirmek üçin Oýunlary guramak boýunça komissiýa bilen işleşmegi dowam etdirjekdigine wada berdi.
Ýatlap geçsek, 2030-njy ýyldaky gyşky Olimpiadanyň geçiriljek ýeri indiki ýyl Halkara Olimpiýa Komitetiniň sessiýasynda yglan ediler. Öň, 2030-njy ýylyň Oýunlaryny geçirmäge ABŞ-nyň Solt-Leýk-Siti, Kanadanyň Wankuwer we Ýaponiýanyň Sapporo şäheri isleg bildirdi. 2026-njy ýylda gyşky Olimpiada Italiýada geçiriler.