Ispaniýa 2030-njy ýyldaky Olimpiadany geçirmek üçin arza bermekden ýüz öwürdi

  • 23.06.2022 12:21
  • 5073
Ispaniýa 2030-njy ýyldaky Olimpiadany geçirmek üçin arza bermekden ýüz öwürdi

Ispaniýanyň Milli Olimpiýa Komiteti 2030-njy ýyldaky gyşky Olimpiýa oýunlaryny geçirmek üçin arza bermezlik kararyna geldi. Bu sebitleriň hökümetleriniň arasynda ýüze çykan düşünişmezlikler sebäpli boldy diýlip, guramanyň metbugat gullugynyň habarynda aýdylýar. Muny MIR24 ýetirýär.

Oýunlaryň geçiriljek ýeri bolan Aragon we Kataloniýa awtonom jemgyýetleriniň häkimiýetleri sport çärelerini paýlaşmak barada ylalaşyp bilmediler. Netijede, Kataloniýanyň ýolbaşçylygy “Aragon” bilen bilelikdäki teklibiň bolmajakdygyny düşündirip, özbaşdak arza berjekdigini aýtdy.
Ispaniýanyň Milli Olimpiýa Komiteti patyşalygyň geljekde gyşky Olimpiadany geçirmek üçin Oýunlary guramak boýunça komissiýa bilen işleşmegi dowam etdirjekdigine wada berdi.
Ýatlap geçsek, 2030-njy ýyldaky gyşky Olimpiadanyň geçiriljek ýeri indiki ýyl Halkara Olimpiýa Komitetiniň sessiýasynda yglan ediler. Öň, 2030-njy ýylyň Oýunlaryny geçirmäge ABŞ-nyň Solt-Leýk-Siti, Kanadanyň Wankuwer we Ýaponiýanyň Sapporo şäheri isleg bildirdi. 2026-njy ýylda gyşky Olimpiada Italiýada geçiriler.


28.11.2022 08:41
8012

Futbol boýunça dünýä çempionatynda Germaniýa Ispaniýa bilen deňme-deň oýnady

Katarda dünýä çempionaty — 2022-niň toparlaýyn tapgyrynyň ikinji duşuşygynda Germaniýanyň futbolçylary Ispaniýa bilen 1:1 hasap bilen deňme-deň oýnady. El-Haurda geçirilen duşuşykda Ispaniýadan Alwaro Morata (62...

24.11.2022 00:42
7156

Ispaniýa Dünýä çempionaty — 2022-de Kosta-Rikany 7:0 hasap bilen ýeňdi

Katarda futbol boýunça dünýä çempionatynyň toparlaýyn tapgyrynyň birinji duşuşygynda Ispaniýanyň futbolçylary Kosta-Rikany 7:0 hasap bilen ýeňlişe sezewar etdiler. Ispan ýygyndysynyň düzüminde Ferran Torres dubl...

16.11.2022 22:57
1458

“Formula-1-iň” ilkinji resmi sergisi 2023-nji ýylda Madridde geçiriler

“Formula-1” 2023-nji ýylyň mart aýynda Madridde geçiriljek ilkinji resmi sergisine taýýarlyk görýär. Ekspozisiýa 4 aý töweregi açyk bolup, doly derejede çempionatyň taryhyna, onuň legendalaryna we rekordlaryna...

16.11.2022 14:00
3335

Frigiýa şyrdaklary Pariždäki Olimpiadanyň we Paralimpiadanyň tumarlary boldy

2024-nji ýylda Parižde geçiriljek tomusky Olimpiýa oýunlarynyň guramaçylyk komiteti Olimpiadanyň we Paralimpiadanyň resmi tumarlaryny görkezdi. Halkara Olimpiýa Komitetiniň (HOK) saýtynda habar berlişi ýaly, ýaryşlaryň...