YouTube sekiz ýyldan soň Apple Watch-yň eýeleri üçin elýeterli boldy

YouTube sekiz ýyldan soň Apple Watch-yň eýeleri üçin elýeterli boldy

Apple Watch «akylly» sagatlary üçin WatchTube ady bilen resmi däl YouTube programmasy çykaryldy. Bu barada 9to5mac portalyna salgylanyp, gazeta.ru habar berýär. Kompaniýanyň ilkinji sagatlary 2014-nji ýylda hödürlenipdi, ýöne Google häzire çenli wideohostingi Apple gajetine uýgunlaşdyrmady.

Programmada dört bölüm bar: “Esasy”, “Gözleg”, “Kitaphana” we “Sazlamalar”. Resmi YouTube programmasynda bolşy ýaly, baş sahypada meşhur wideorolikler görkezilýär. Ulanyjylar isleglerine görä başlangyç sahypada görkezmek üçin belli bir wideo kategoriýasyny saýlap bilerler. Wideo we kanal arkaly gözleg asyl nusgadan tapawutlanmaýar. Mundan başga-da, ulanyjylar üçin adaty klawiaturanyň kömegi bilen girizme, şeýle-de golýazma we ses arkaly girizme elýeterlidir. 
WatchTube-da ulanyjylar kanallara ýazylyp, “Kitaphanada” saklap galyp bilerler. Ýöne «akylly» sagatlar üçin wersiýada akkaunta birikmek mümkinçiligi ýokdur.
YouTube üçin resmi däl programma watchOS 6-nyň ýa-da has soňky wersiýalaryň dolandyrmagynda işleýän Apple Watch-yň eýeleri üçin elýeterlidir.