Apple iki taraplaýyn USB-C zarýad beriji hakynda maglumatlary paýlaşdy

Apple iki taraplaýyn USB-C zarýad beriji hakynda maglumatlary paýlaşdy

Apple WWDC tarapyndan hödürlenen täze 35-wattlyk zarýad beriji gurluşda energiýanyň nähili paýlanýandygy hakynda gürrüň berdi. Degişli maglumat kompaniýany goldaw sahypasynda peýda boldy.

Apple-iň saýtynda aýdylyşyna görä, köplenç ýagdaýlarda 35-wattlykda jemi güýç birikdirilen iki gurluşyň arasynda (olaryň biri energiýany az talap edýänlere degişli bolmadyk ýagdaýynda, mysal üçin, Apple Watch ýa-da AirPods) des-deň paýlanar. 
Şeýlelikde, noutbuk we iPhone ýa-da iPad birikdirilen halatynda gurluşlaryň hersi 17,5 wattdan alar. iPhone bilen iPad birikdirilende hem şol hili kuwwat paýlanar.
MacBook-a ýa-da iPone-ne we Apple Watch-a ýa-da AirPods-a bir wagtda zarýad berlende noutbugyň ýa-da smartfonyň energiýa alyş kuwwaty 27,5 Wt-a, sagatlar we gulaklyklar üçin bolsa - 7,5 Wt-a ýeter.
WWDC-nyň konferensiýasynyň dowamynda Apple kuwwaty 35 Wt bolan iki dürli zarýad beriji gurluş bilen tanyşdyrdy.
Adaptoryň standart wersiýasy Apple-iň wekilçilik edýän ähli ýurtlarynda bardyr. Gurluşyň aýrylyp-dakylýan wilkasy bar. Zarýad beriji blogyň ykjam wersiýasy diňe ABŞ-da, Kanadada, Hytaýda, Ýaponiýada we  Type A görnüşli amerikan rozetkasy ulanylýan beýleki käbir ýurtlarda bar.