Russiýa Türkmenistana maýmyn mamasyny ýüze çykarmak üçin test-ulgamlaryny berer

Russiýa Türkmenistana maýmyn mamasyny ýüze çykarmak üçin test-ulgamlaryny berer

Rospotrebnadzor maýmyn mamasyny ýüze çykarmak üçin Türkmenistana test-ulgamlaryny berer we maslahat beriş ýardamyny eder diýip, RIA Nowosti agentligi edaranyň metbugat gullugyna salgylanyp habar berýär. 

Rospotrebnadzoryň ýolbaşçysy Anna Popowa Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministri Nurmuhammet Amannepesow bilen duşuşyk geçirdi.

«Dünýä ýurtlarynyň ençemesinde maýmyn mamasynyň ýüze çykarylmagy bilen baglylykda, Rospotrebnadzor Türkmenistandan kärdeşlerine bu keseli anyklamak üçin «Wektor» ylmy merkezi tarapyndan işlenilip düzülen test-ulgamlaryny gowşurar, şeýle hem maslahat beriş işini amala aşyrar» - diýlip habarda aýdylýar.

Metbugat gullugynyň habar bermegine görä, Rospotrebnadzor täze we gaýtadan döreýän ýokanç keselleriniň öňüni almak we anyklamak meseleleri boýunça türkmen hünärmenleri üçin hünär kämilligini ýokarlandyryş okuwlaryny gurar.