Türkmenistanyň we Gazagystanyň Baş diplomatlary hyzmatdaşlyk meselelerini maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň we Gazagystanyň Baş diplomatlary hyzmatdaşlyk meselelerini maslahatlaşdylar

Nur-Sultana saparynyň çäklerinde 7-nji iýunda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredowyň Gazagystan Respublikasynyň daşary işler ministri Muhtar Tleuberdi bilen duşuşygy geçirildi. Taraplar sebitiň syýasy meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar, wajyp halkara meseleler boýunça pikir alyşdylar.

Hazar meselesi gepleşikleriň möhüm ugry boldy. Hususan-da, 2022-nji ýylda Türkmenistanda Hazarýaka döwletleriň Baştutanlarynyň altynjy duşuşygyny geçirmek bilen bagly meslelere seredildi.

Türkmenistanyň we Gazagystanyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary şeýle hem iki ýurduň sebit we halkara derejede gatnaşyklarynyň ösdürilmegi nukdaýnazaryndan, ikitaraplaýyn söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin mümkinçiliklerden peýdalanylmagyna ýokary baha berdiler. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanda we Gazagystanda bar bolan döwrebap guryýer we deňiz ulag infrastrukturalarynyň ulanylmagynyň möhümdigine aýratyn üns berildi.