R.Meredow Lawrow bilen Serdar Berdimuhamedowyň Moskwa saparyny maslahatlaşdy

R.Meredow Lawrow bilen Serdar Berdimuhamedowyň Moskwa saparyny maslahatlaşdy

Şu gün Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowyň Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministri S.Lawrow bilen telefon arkaly söhbetdeşligi geçirildi. Bu barada TDIM-niň Metbugat gullugy habar ýaýratdy.

Gepleşikleriň dowamynda taraplar ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň birnäçe ugurlary boýunça pikir alyşdylar. Hususan-da, ýokary derejedäki ikitaraplaýyn duşuşyklara görülýän taýýarlygyň gidişi ara alnyp maslahatlaşyldy.

Iki ýurduň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary şu ýylda Türkmenistanda geçiriljek altynjy Hazar sammitine taýýarlyk görmek bilen bagly meselelere-de seretdiler.