Raşid Meredow Nur-Sultanda ministrler derejesindäki «Merkezi Aziýa — Hytaý» duşuşygyna gatnaşar

Raşid Meredow Nur-Sultanda ministrler derejesindäki «Merkezi Aziýa — Hytaý» duşuşygyna gatnaşar

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow 7-8-nji iýunda Gazagystan Respublikasynyň Nur-Sultan şäherinde gulluk iş saparynda bolar. Bu baradaky degişli Buýruga Prezident Serdar Berdimuhamedow gol çekdi.

Resminamada bellenilişi ýaly, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Merkezi Aziýa — Hytaý döwletleriniň daşary işler ministrleriniň nobatdaky üçünji duşuşygynyň işine gatnaşar hem-de ikitaraplaýyn duşuşyklary geçirer.