E.Orazgeldiýew oba hojalyk boýunça wise-premýer wezipesinden boşadyldy

E.Orazgeldiýew oba hojalyk boýunça wise-premýer wezipesinden boşadyldy

Esenmyrat Orazgeldiýew işde goýberen kemçilikleri üçin, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary wezipesinden boşadyldy.

Bu baradaky degişli resminama şu gün — 4-nji iýunda geçirilen Hökümetiň giňişleýin mejlisinde Prezident Serdar Berdimuhamedow gol çekdi.