Braziliýada bolup geçen suw joşmasynyň pidalarynyň sany 84-e ýetdi

Braziliýada bolup geçen suw joşmasynyň pidalarynyň sany 84-e ýetdi

Braziliýanyň demirgazyk-gündogaryndaky Pernambuku ştatynda weýrançylykly suw joşmasy netijesinde pidalaryň sany 84 adama ýetdi. Bu barada ýekşenbe güni Globo teleýaýlymy welaýatyň gubernatory Paula Kamaru salgylanyp habar berýär.

Ondan öň 56 adamyň aradan çykandygy habar berilýärdi. Häkimiýetler dereksiz ýiten hasaplanylýan ýene-de 56 adamyň gözlegini dowam edýär. Öň habar berlişi ýaly, ýerli ýaşaýjylaryň 25-si şikes aldy, 4 müňden gowragy öýsüz galdy. 
Çagbaly ýagyşlar eýýäm birnäçe günden bäri Resifi şäherinde (Pernambuku ştaty) dowam edýär. Braziliýanyň paýtagtynda hem-de ýene-de sebitiň 13 sany munisipalitetinde adatdan daşary ýagdaý yglan edildi.