Dünýä we milli sport habarlaryny yzarlamak üçin sport portaly peýda boldy

Dünýä we milli sport habarlaryny yzarlamak üçin sport portaly peýda boldy

Sport janköýerleri üçin gerekli bolan ähli maglumatlary hem-de materiallary bir ýerde hödürleýän ilkinji sport portaly — «Turkmensport» portaly peýda boldy.

Futbol, boks, tennis, basketbol, motosport, hokkeý, küşt, gimnastika we başga-da 40-dan gowrak sport görnüşleri hakyndaky täzeliklerden habardar edýän bu sport portalyndan islendik ýaşdaky sport muşdagy özüne gerekli maglumaty tapyp biler.
Her gün iň gowy hem iň täze habarlary okyjylaryna ýetirýän Turkmensport portalynyň mobil görnüşi Play Market-de we App Store-de ýükläp almak üçin elýeterlidir.
Turkmensport okyjylaryna şeýle hem şulary hödürleýär:

  • içerki we daşary ýurtly sport ussatlary bilen aýratyn söhbetdeşlikleri, analitiki makalalary;
  • futbol, boks, basketbol boýunça halkara synlary;
  • Ýewropanyň futbol ligalarynyň we Türkmenistanyň futbol çempionatynyň onlaýn ýaýlymlaryny;
  • iň janly we meşhur surat galereýasyny;
  • sport ýaryşlarynyň we futbol ýaryşlarynyň wideo teswirlerini we gyzykly pursatlary;
  • iň gowy futbol çempionatlarynyň onlaýn tablisasyny;
  • klublaryň statistikasyny we dürli sport görnüşleri boýunça ensiklopedik maglumatlary.

Şeýle hem, okyjylar Turkmensport portalyndan Türkmenistanyň Ýokary Ligasynda çykyş edýän klublaryň taryhy we düzümi barada ýörite bölüm arkaly öwrenip biler.
Turkmensport portalynyň mobil goşundysyny Play Market-den we App Store-den şu salgylardan ýükläp bilersiňiz.
Website : https://turkmensport.com
Instagram: turkmensportcom