Özbegistanda ikinji Gün fotoelektrik stansiýasy işe girizildi

Özbegistanda ikinji Gün fotoelektrik stansiýasy işe girizildi

24-nji maýda Özbegistanyň Samarkant welaýatynyň Nurabad etrabynda kuwwaty 100MWt bolan iri Gün fotoelektrik stansiýasy işe başlady. Bahasy 100 mlllion dollarlyk bolan bu taslama Total Eren fransuz kompaniýasy tarapyndan ýerine ýetirildi. Stansiýa ýylda 260 million kWt/s elektroenergiýany öndürer.

Bu soňky ýylyň içinde Özbegistanda gurlan eýýäm ikinji geliostansiýadyr. Birinjisi 2021-nji ýylyň ortalarynda Nawoi welaýatynda BAE-niň Masdar kompaniýasy tarapyndan işe girizilipdi (onuňam kuwwaty 100 MWt). Taslamanyň bahasy 110 mln dollar. Masdar kompaniýasy ýurduň başga-da üç sebitinde (Jizak, Samarkand we Surhandarýa welaýatlarynda) umumy kuwwaty 900 MWt  töweregi bolan, bahasy 1 mlrd dollarlyk gurluşyk üçin bäsleşikde ýeňiş gazandy. Desgalary 2023-nji ýylyň güýjüne çenli ýetişdirmek meýilleşdirilýär. 
Geliostansiýalaryň gurluşygynyň taslamasy 2030-njy ýyla çenli ýurduň energetika balansyny diwersifikasiýalaşdyrmak, aýratynam, kuwwaty 5 GWt çenli bolan Gün generasiýasyny gurmagyň hasabyna diwersifikasiýalaşdyrmak boýunça Özbegistanyň hökümet maksatnamasynyň çäklerinde amala aşyrylýar.