Özbegistanda ikinji Gün fotoelektrik stansiýasy işe girizildi

  • 26.05.2022 13:10
  • 8159
Özbegistanda ikinji Gün fotoelektrik stansiýasy işe girizildi

24-nji maýda Özbegistanyň Samarkant welaýatynyň Nurabad etrabynda kuwwaty 100MWt bolan iri Gün fotoelektrik stansiýasy işe başlady. Bahasy 100 mlllion dollarlyk bolan bu taslama Total Eren fransuz kompaniýasy tarapyndan ýerine ýetirildi. Stansiýa ýylda 260 million kWt/s elektroenergiýany öndürer.

Bu soňky ýylyň içinde Özbegistanda gurlan eýýäm ikinji geliostansiýadyr. Birinjisi 2021-nji ýylyň ortalarynda Nawoi welaýatynda BAE-niň Masdar kompaniýasy tarapyndan işe girizilipdi (onuňam kuwwaty 100 MWt). Taslamanyň bahasy 110 mln dollar. Masdar kompaniýasy ýurduň başga-da üç sebitinde (Jizak, Samarkand we Surhandarýa welaýatlarynda) umumy kuwwaty 900 MWt  töweregi bolan, bahasy 1 mlrd dollarlyk gurluşyk üçin bäsleşikde ýeňiş gazandy. Desgalary 2023-nji ýylyň güýjüne çenli ýetişdirmek meýilleşdirilýär. 
Geliostansiýalaryň gurluşygynyň taslamasy 2030-njy ýyla çenli ýurduň energetika balansyny diwersifikasiýalaşdyrmak, aýratynam, kuwwaty 5 GWt çenli bolan Gün generasiýasyny gurmagyň hasabyna diwersifikasiýalaşdyrmak boýunça Özbegistanyň hökümet maksatnamasynyň çäklerinde amala aşyrylýar. 


düýn 08:55
3525

Serdar Berdimuhamedow Eýranyň energetika ministrini kabul etdi

30-njy noýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň energetika ministri Ali Akbar Mehrabiany kabul etdi. Duşuşygyň dowamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljekki ugurlary ara...

28.11.2022 16:18
7297

23-nji dekabrda Merkezi Aziýanyň DIM-niň ýolbaşçylary Ýaponiýanyň premýer-ministri bilen duşuşarlar

24-nji noýabrda Tokioda Liberal-demokratik partiýasynyň agzalaryndan ybarat Ýapon-Merkezi Aziýa parlament dostluk ligasynyň ilkinji mejlisi geçirildi. Ýaponiýanyň dolandyryjy partiýasynyň wise-prezidenti Taro Aso...

12.11.2022 08:00
21663

Gurbanguly Berdimuhamedow Samarkantda bag nahallaryny ekmek dabarasyna gatnaşdy

Türki Döwletleriň Guramasynyň Samarkant sammitiniň çäklerinde Guramanyň döwletleriniň ählisinde bag ekmek dabaralary geçirildi. — Bu giň gerimli işler, bag ekmek çäreleri türki halklaryň ösüşi we abadançylygy gazanmaga...

12.11.2022 07:37
8973

Samarkantda Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Şawkat Mirziýoýewiň duşuşygy geçirildi

11-nji noýabrda Samarkantda Türki Döwletleriň Guramasynyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisiniň çäklerinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Özbegistan Respublikasynyň...