Türkmenistanda içerki howa gatnawlarynyň täzelenen tertibi neşir edildi

Türkmenistanda içerki howa gatnawlarynyň täzelenen tertibi neşir edildi

«Türkmenistan» awiakompaniýasynyň resmi saýtynda 2022-nji ýylyň 25-nji maýyndan içerki howa gatnawlarynyň ugurlaryny we rejesini neşir etdi.

Şol tertibe laýyklykda, ýurdumyzyň welaýat merkezlerinden, şeýle hem Kerki şäherindäki täze açylan howa menzilinden Türkmenbaşy şäherine uçar gatnawlary ýola goýlupdyr.
Mälim bolşy ýaly, 6-njy maýda sanly ulgam arkaly geçirilen Hökümet mejlisinde 25-nji maýdan başlap ýurdumyzyň içinde howa gatnawlarynyň açyljakdygy we ähli welaýat merkezlerinden Türkmenbaşy şäherine howa gatnawlarynyň guraljakdygy bellenilipdi.

Uçuşyň ugry Gatnaw belgisi Uçýan güni Uçyan wagty Gonýan wagty
Aşgabat – Daşoguz T5-101 her gün 06-00 06-50
Aşgabat – Daşoguz T5-105 1,3,4,6,7 17-25 18-15
Aşgabat – Daşoguz T5-111 2 19-00 19-50
Aşgabat – Daşoguz T5-113 2 09-50 10-40
Aşgabat – Daşoguz T5-103 4 09-50 10-40
Aşgabat – Daşoguz T5-107 5 18-10 19-00
Aşgabat – Türkmenabat T5-171 her gün 06-10 07-00
Aşgabat – Türkmenabat T5-175 her gün 17-30 18-20
Aşgabat – Mary Т5-127 her gün 06-20 07-00
Aşgabat – Mary Т5-131 1,2,4,5,6,7 17-55 18-35
Aşgabat – Mary Т5-125 3 09-50 10-30
Aşgabat – Türkmenbaşy T5-241 her gün 06-30 07-30
Aşgabat – Türkmenbaşy T5-249 1 10-50 11-50
Aşgabat – Türkmenbaşy T5-247 2,3,4,5,7 18-00 19-00
Aşgabat – Türkmenbaşy T5-231 6 10-50 11-50
Aşgabat – Kerki T5-313 1,3,6 10-00 11-00
Aşgabat – Kerki T5-315 5 09-50 10-50
         
Daşoguz – Aşgabat T5-102 her gün 07-50 08-40
Daşoguz – Aşgabat T5-106 1,3,4,6,7 19-15 20-05
Daşoguz – Aşgabat T5-112 2 20-50 21-40
Daşoguz – Aşgabat T5-114 2 16-00 16-50
Daşoguz – Aşgabat T5-104 4 15-25 16-15
Daşoguz – Aşgabat T5-108 5 20-00 20-50
Türkmenabat – Aşgabat T5-172 her gün 08-00 08-50
Türkmenabat – Aşgabat T5-176 her gün 19-20 20-10
Mary – Aşgabat Т5-128 her gün 08-00 08-40
Mary – Aşgabat Т5-132 1,2,4,5,6,7 19-35 20-15
Mary – Aşgabat Т5-126 3 16-05 16-45
Türkmenbaşy – Aşgabat T5-242 her gün 08-40 09-40
Türkmenbaşy – Aşgabat T5-249 1 18-10 19-10
Türkmenbaşy – Aşgabat T5-248 2,3,4,5,7 20-10 21-10
Türkmenbaşy – Aşgabat T5-232 6 18-05 19-05
Kerki – Aşgabat T5-314 1,3,6 12-00 13-00
Kerki – Aşgabat T5-316 5 16-00 17-00
         
Daşoguz – Türkmenbaşy T5-235 2 11-40 12-50
Daşoguz – Mary T5-225 4 11-40 12-30
Daşoguz – Kerki T5-344 5 14-00 15-00
         
Türkmenbaşy – Daşoguz T5-236 2 14-00 15-00
Mary – Daşoguz T5-226 4 13-30 14-25
Kerki – Daşoguz T5-343 5 11-50 13-00
         
Türkmenabat – Türkmenbaşy T5-336 6 15-15 16-15
Türkmenbaşy – Türkmenabat T5-335 6 13-00 14-15
         
Mary – Türkmenbaşy T5-229 3 11-30 12-50
Türkmenbaşy – Mary T5-230 3 13-50 15-05
         
Türkmenbaşy – Kerki T5-341 1 13-00 14-30
Kerki – Türkmenbaşy T5-342 1 15-30 17-10

Awiakompaniýa uçuşlaryň wagtynyň üýtgäp biljekdigini habar berýär.